Тимот на Жан Митрев

Џулиана Михајловска

Спец. по ендокринологија

djuliana.mihajlovska@zmc.mk

2015 -2021

Специјализација по Ендокринологија
Универзитетска Клиника за Ендокринологија, дијабет и метаболни болести, Скопје

2008 -2014

Доктор по Општа медицина
Универзитет „ Св. Кирил и Методиј ” – Медицински факултет, Скопје

2004 -2008

Фармацевтски техничар
СМУГС Д-р Панче Караѓозов, Скопје

 

 

 

2022 – во тек

Специјалист по ендокринологија при Клиничката болница Жан Митрев, Скопје

2016 -2017

Доктор по општа медицина во Ургентен Центар во Општата болница, Куманово

 

2019

-Сертификат за учество на стручен состанок: Дијабетес тип 2 во клиничка пракса-стари предизвици и нови можности

-Attendance at the EAA Summer School in Testis Histology and Pathology for Clinical Andrologists and Embryologists provided by The University of Zagreb School of Medicine, the Rigshospitalet Copenhagen and the European Academy of Andrology

-Certificate for participating as a speaker at the Sixth Congress of the Macedonian Society of Cardiology with international participation

-Сертификат за учество на Четвртите дијабетолошки денови со меѓународно учество

2018

-Certificate for attendance: Leadership in medicine, Beyond clinical care: The effective leadership workshop, Medical Education International MEI

-Сертификат за учество на Петтиот Македонски конгрес по ендокринологија со меѓународно учество и на Третите дијабетолошки денови со меѓународно учество

-Сертификат за учество на предавање: Препораки и новини за третман на дијабетесот

2017

-Сертификат за учество на предавање – ” Нови трендови во менаџирањето на дијабетесот ”

-Потврда за успешно совладана обука за PLS – Pediatric life support

-Потврда за успешно совладана обука за ATLS – Advanced Trauma Life Support

-Сертификат за учество на ЕАСД Постдипломски курс на тема: “Дијабетесот и неговите компликации”

2016

-Сертификат за учество на работилница: ” Туберкулоза – достигнувања и идни предизвици.”

-Сертификат за учество на работно – едукативна средба на Научно Здружение на Ендокринолози и Дијабетолози на Македонија на тема: Дијабетична полиневропатија – предизвици во третманот

-Сертификат за учество на предавање – Дијабетес тип 2 – од превенција до соодветен третман

2015

Сертификат за учество на работилница ͈ Контрола на туберкулозата” во рамките на проектот ͈ДОТС интервенции во Република Македонија”

2012

-Сертификат за завршена обука за врснички едукатор на тема превенција од ХИВ/СИДА и сексуално преносливи инфекции

-Сертификат за помината обука на тема мотивација во крводарителство и стекната титула Мотиватор во рамките на Клуб 25 при Црвениот Крст на Град Скопје

-Сертификат за учество на 35-от Интернационален Медицински Конгрес

2010

-Сертификат за учество на работилница за обука на млади мотиватори за крводарителство во рамките на проектот ” Клуб 25 ” ” Супер е да си млад cool е да си хуман

-Сертификат за учество на 6 часовна обука по прва помош во рамките на проектот ” Клуб 25 ” ” Супер е да си млад cool е да си хуман ”

-Благодарница за посебен придонес во реализирањето на програмските активности на Клубот на крводарители на Црвен крст на град Скопје по повод 65 години од постоењето на Црвениот крст на град Скопје

 

2019

-I. Bitoska, B. Todorova, Dzuliana Mihajlovska, M. Toshevska. “Diabetes in pregnancy and risk for mother and newborn”

-Marijan Bosevski, Dzuliana Mihajlovska: Selection of biomarkers and their significance in the assessment of certain modalities of cardio-renal injuries, 4th International Cardionephrology and Hypertension Congress

2018

-Dzuliana Mihajlovska, Ivica Smokovski, Gordana Pemovska; Steps in M. Cushing`s diagnosis – a case report, Abstract

 

 

Англиски

Шпански

Српски

Останати доктори од овој оддел

No related doctors found.