Тимот на Жан Митрев

Емилија Горгијева

Специјалист по неврологија

emilija.gorgijeva@zmc.mk

2008-2012
Специјализација по Неврологија, Клиника за Неврологија, Медицински Факултет, Универзитет Св. “Кирил и Методиј“, Скопје Мај 2012 год: Специјалист по неврологија

2001-2007
Медицински Факултет, Универзитет Св. “Кирил и Методиј“, Скопје, Македонија.  Дипломира во јуни 2007 год

1997-2001

Средно медицинско училиште за забни техничари –ДСМУ др. Панче Караѓозов- Скопје

2012 – во тек

Специјалист по неврологија во Клиничка болница “Жан Митрев“, Скопје, Македонија

2012

– ПЗУ поликлиника “Филип Втори – Струмица“, подружница Скопје, како специјалист невролог, со повеќе дијагностички неврофизиолошки методи

– Волонтер на Клиника за Неврологија, Медицински Факултет, Универзитет Св Кирил и Методиј, Скопје

2010

Избрана за помлад асистент на Медицински факултет при Универзитетот Св. Кирил и Методиј –Скопје, по предметот Неврологија

2009

Вработена на Клиника за Неврологија, Универзитет Св. “Кирил и Методиј“, Скопје, на договор на дело 6 месеци

2017

Обука за ВНС (вагуснерв стимулација)

2015
Обука за ЕМГ (Електромиографија)

Прегледи и консултации од областа на неврологија вклучувајки

 • Мозочни удари
 • Главоболки
 • Мигрена
 • Вртоглавици
 • Пореметување на памтење
 • Пореметување на голтање и говор
 • Пореметување на движењето
 • Слабости  на рацете и нозете
 • Полиневропатии
 • Болни синдроми ,  како болки во вратна кичма и лумбална кичма, дископатии, лумбоишиалгија и сл.
 • Тремор
 • Паркинсонова болест  и други болести на екстрапирамидниот систем
 • Мултипла склероза
 • Повреди на глава и рбет
 • Тумори на мозок и рбетен столб

Дијагностички процедури:

 • Електроенцефалографија (ЕЕГ)- со која се испитува функционалната состојба на мозокот
 • Евоцирани потенцијали – со кои се испитуваат пореметувања кои доведуваат до дефект во спровиодливоста на сензорните системи од периферијата до мозочните центри, кои неможе на друг начин да се објективизираат, тоа се испитуваат:
  • Видните евоцирани потенцијали ( ВЕП) – за трансмисија низ видните патишта,
  • Акустичните евоцирани потенцијали ( БАЕП )- за испитување на спроводливоста низ акустучниот пат од увото до мозочните центри
  • Соматосензитивни евоцирани патенцијали ( СЕП) со кои се испитува спроводливоста на невус медианус (М-СЕП) и  на нервус тибиалис  (Т- СЕП)
  • ЕМНГ – електромионеврографија со која се испитуваат болестите на мускулите и нервите
 • Систематски прегледи

2013
Коавтор на Учебник по Неврологија и Учебник по практична настава по Неврологија –Факултет за Медицински науки, Универзитет Гоце  Делчев

2008
Активно учество на 6 th World Stroke Congress, Vienna, Austria со стручен труд: Somatosensory evoked potentials in patient in thalamic CVI

2007
– Активно учеатвува на ММСА 30-ти Конгрес за студенти по медицински науки, со стручен труд: Аудитивни евоцирани потенцијали во Неврологија.

– Меѓународна размена на студенти во Гданск – Полска, каде работи на одделот за Неврологија, посетува курс за лапараскопија

2006
Активно учествува на ММСА 29-ти  Конгрес за студенти по Медицински науки, со стручен труд: Терапија на Паркинсонова болест, ментор: Асс. Игор Петров, Клиника за Неврологија

2004
Активно учествува на ММСА -27 ми Интернационален Конгрес за Студенти по Медицински науки, Охрид, Македонија, презентација на стручен труд

2003

Интернационална размена на студенти во Лајден, Универзитет во Холандија, каде работи на научен проект од Неврофизиологија- Биоритмите на циркандинскиот ритам

Англиски

Српски

Хрватски

Бугарски

Останати доктори од овој оддел

Игор Неделкоски

д-р Игор Неделкоски

Специјалист по неврологија

igor.nedelkoski@zmc.mk

Види го профилот
Марија Милановска

Д-р Марија Милановска

Специјалист по неврологија

marija.milanovska@zmc.mk

Види го профилот