Тимот на Жан Митрев

Марија Костадиновска

Спец. психијатар

marija.kostadinovska@zmc.mk

2012 – во тек

Лиценцирано Вешто лице од област на Психијатрија

2015 – 2018

– LL.M -Master of Laws in Intellectual Property Law
Правен факултет – Универзитет „ Св. Кирил и Методиј“ Скопје и Факултет во Стразбур, Франција
Поле на студија: Уметности и хуманитарни науки
Ниво на EQF: EQF нивоl 7

– Дисертација: ”Способноста за расудување и процесот на расудување на лицата со душевни нарушувања и нивното влијание на можноста истите да се сметаат за автори“

2008 – 2012

Специјалист по психијатрија – Медицински факултет – Универзитет „ Св. Кирил и Методиј“ Скопје

Ниво на EQF: EQF нивоl 7

1996 – 2003

Доктор по општа медицина – Медицински факултет – Универзитет „ Св. Кирил и Методиј“ Скопје

2022 – во тек
 Специјалист психјатар во клиничката болница Жан Митрев, Скопје

Главни активности и одговорности:

Доктор со завршени студии на медицински факултет и специјалистички студии од психијатрија. Во својата работа вклучува утврдување на психичката состојба, која може да е резултат на одредено телесно заболување, комбинација на телесно со психичко заболување или чисто психичко заболување.

Психијатриската консултација или психијатрискиот преглед вклучува дијагностицирање на состојбата, психоедукација, психотераписки и / или психофармаколошки пристап во третман на:

 • состојби на психички раст и развој,
 • состојби на стрес и трауми,
 • анксиозно депресивни растројства,
 • депресија,
 • психосоматски растројства,
 • афективни растројства,
 • психотични растројства,
 • болести на зависност,
 • психички растројства во старечка доба,
 • когнитивни нарушувања кај одредени форми на деменција,
 • психички растројства кај лица со ментална ретардација

2019 – 2022

Психијатар, Раководител на оддел за лекување на осудени лица со ментални нарушувања – ЈЗУ Психијатриска болница „Скопје“ -Скопје

2012 – 2022

Психијатар – ЈЗУ Психијатриска болница „Скопје“-Скопје

2005 – 2012

Доктор по општа медицина – ЈЗУ Психијатриска болница „Скопје“-Скопје

-Претседател на Управен одбор на ЈЗУ Психијатриска болница Скопје-

2012
Training of trainers, principles of drug dependence tretment, Zlatibor

UNODS-WHO

2007 – 2010
Едукација од Гешталт терапија – Институт за обука за психотерапија и гешталт „Центар за човечки односи“ – Скопје

2007 – 2009

Едукација од Когнитив Бихејвиор терапија

2007 – 2008 

Едукација од семејна и системска психотерапија – Институт Алтернатива

– Лекарска комора на Македонија

– Психијатриска асоцијација на Македонија

2023 

Post resuscitation manifesting delirium concerning survived patient with cardiogenic shock after myocardial infarction –  62nd Neuropsychiatric congress Pula, Croatia,

Pineal Gland Cyst and memory Loss – 62nd Neuropsychiatric congress Pula, Croatia

The role of the psychiatrist in prevention and treatment of post intensive care unit sindrome – Cardiological Congress, Ohrid, Macedonia

2019

Psychological aspects of physical recreation concerning in – hospital mentally ill patients

22 nd Symposium on sports and psychical education on youth, Struga, Macedonia

2019

Extraordinary creativity in mental disorders and the influence of mental disorder on the possibility of exercising authors rights.

19th WPA World Congress of Psychiatry, Lisbon, Portugal

2019 

Prodromal Symptoms in Alzheimer`s Disease Early Onset Ohrid, Macedonia

2018

Професионалниот успех како причина за одложено лекување на долгогодишна психоза

6-th Congress of PZMAK, Ohrid

2018

Medical treatment of alcohol dependence in patients with co-morbid anxiety depressive disorder

Četvrti hrvatsko – ruski psihijatriski kongres, Opatija, Hrvatska

2016

Violence associated with Epilepsy

International Conference on forensic psychiatry, Ohrid, Macedonia

2013

Подршка и третман на жртви и сторители на семејно насилство поради злоупотреба на алкохол и алкохолизам; Злоупотреба на бензодијазепини и алкохол кај лицата вклучени во метадонски програм; Социјално прилагодување на пациентите вклучени во супституци

5th Macedonia psychiatric congress, Ohrid

2012

Socijalno prilagođavanje pacijenata koji su na metadonski program održuvanja Kongres »Psihijatrija danas – principi farmako i psihoterapije

Budva – Bečići, Crna Gora

2010

Субакутен бактериски ендокардит како последица на инјектирање психоактивни супстанции

Јадранска конференција за зависности, Охрид

2019 – во тек

Елиминирање на тортурата и нечовечкото постапување во затворите и установите за лишување од слобода

Хелшински Комитет за човечки права – Скопје

Англиски
Српски
Хрватски

Останати доктори од овој оддел

No related doctors found.