Тимот на Жан Митрев

Милан Марковски

Специалист по интерна медицина

milan.markovski@zmc.mk

Медицински Факултет при Универзитет “Св. Кирил И Методи” – Скопје

Гимназија “Јосип Броз Тито” – Ресен

2006 – во тек
Специјалист по интерна медицина во Дијагностички центар Жан Митрев – Битола

2006

Специјалист по Интерна медицина во Дијагностички Центар на специјална болница “ ФИЛИП ВТОРИ “

2003 – 2005

ПЗО Центар за внатрешни болести “СРЦЕ” – Скопје

2003

Доктор по медицина, Специјалист по Интерна Медицина.

1993 – 2003

Завод за рехабилитација на белодробни болести – Отешево

1991 – 1993

Здравствен Дом – Ресен

2013

Асистент (специјалист) за интерна медицина при Универзитетот “Гоце Делчев” во Штип

2011

20 ти Интернационален форум за еволуција на кардиоваскуларна нега, Будимпешта, Р. Унгарија

2010

ALS provider course при ERC, Скопје, Македонија

Прв семинар за васкуларна колор доплер сонографија на Бугарската асоцијација за васкуларен ултразвук, Специјална болница Токуда, Софија, Р. Бугарија

2009

Интернационален курс за кардиоваскуларна ехокардиографија, Нови Сад, Србија

Семинар за васкуларен доплер ултрасонографија, Универзитет во Крагуевац

2008

Курс за ПАХ, Прага

Курс за добра клиничка пракса

Неинвазивни процедури

  • 2Д ехокардиографија
  • Колор доплер сонографија на каротидни и вертебрални артерии
  • Колор доплер сонографија на периферни артерии и вени
  • Колор дополер сонографија на југуларни вени
  • Коронарен стрес тест
  • 24 часовен ЕКГ и 24 часовен АБП холтер

  • Македонско Кардиолошко Друштво
  • Македонско здружение за кардиоваскуларна хирургија

Англиски

Српски

Останати доктори од овој оддел

Вилма Ампова Соколов

Д-р Вилма Ампова Соколов

Спец. по интерна медицина
Супспец. по кардиологија

vilma.ampova@zmc.mk

Види го профилот
Тања Анѓушева

Доц. д-р Тања Анѓушева

Спец. по интерна медицина
Супспец. по кардиологија

tanja.anguseva@zmc.mk

Види го профилот
Борјанка Георгиева

Д-р Борјанка Георгиева

Спец. по интерна медицина
Супспец. по кардиологија

borjanka.georgieva@zmc.mk

Види го профилот
Борче Георгиевски

Проф. д-р Борче Георгиевски

Спец. по интерна медицина
Супспец. по хематологија

borche.georgievski@zmc.mk

Види го профилот
Зорица Зајкова

Д-р Зорица Зајкова

Спец. по интерна медицина

zorica.zajkova@zmc.mk

Види го профилот
Јасмина Зафировска

Д-р Јасмина Зафировска

Специјалист по интерна медицина

jasmina.zafirovska@zmc.mk

Види го профилот
Нинослав Ивановски

Проф. д-р Нинослав Ивановски

Спец. по интерна медицина
Супспец. по нефрологија

ninoslav.ivanovski@zmc.mk

Види го профилот
Енвер Идоски

Д-р Енвер Идоски

Спец. по интерна медицина
Супспец. по кардиологија

enver.idoski@zmc.mk

Види го профилот
Шпенд Идризи

Д-р Шпенд Идризи

Спец. по интерна медицина
Супспец. по кардиологија

shpend.idrizi@zmc.mk

Види го профилот
Милка Клинчева

Проф. д-р Милка Клинчева

Спец. по интерна медицина
Супспец. по кардиологија

milka.klinceva@zmc.mk

Види го профилот
Илија Нешковски

Д-р Илија Нешковски

Спец. по интерна медицина
Супспец. по кардиологија

ilija.neskovski@zmc.mk

Види го профилот
Катерина Ристоска

Д-р Катерина Ристоска

Спец. по интерна медицина
Супспец. по нефрологија

katerina.ristoska@zmc.mk

Види го профилот
Тања Трпевска

Д-р Тања Трпевска

Специјализант по интерна медицина

tanja.trpevska@zmc.mk

Види го профилот
Васко Трпески

Д-р Васко Трпески

Општа медицина

vasko.trpeski@zmc.mk

Види го профилот
Лилија Хаџиевска

Д-р Лилија Хаџиевска

Специјалист по општа медицина

lilija.hadzievska@zmc.mk

Види го профилот