Тимот на Жан Митрев

Ненад Петков

Спец. по ортопедија
Супспец. по трауматологија

nenad.petkov@zmc.mk

2023

Супспецијалист по Трауматологија

2022

Докторанд на клинички студии при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј”, во Скопје

2020-2022

Суппспецијализација по Трауматологија

2013

Положен специјалистички испит по Ортопедија

2000-2006

Медицински Факултет , Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје, Доктор на Медицина

2008-2012

Специјализација по Ортопедија

1996-2000

Средно училиште Гимназија Славчо Стојменски, Виница

2014 – во тек

Специјалист по ортопедија и трауматологија во Клиничката болница „Жан Митрев“ Скопје

2013

Специјалист по Ортопедија , одд Ортопедија и Трауматологија, ЈЗУ ГОБ “8-ми Септември”, Скопје

2011 – 2013

Специјализант по Ортопедија  , одд Ортопедија и Трауматологија, ЈЗУ ГОБ “8-ми септември”, Скопје

2008-2010 – ПЗУ “ Д-р Вејсели”, Тетово

“Arthrex shoulder workshop” – Arthrolab, Минхен, Германија 2023
“Annecy live surgery “advanced shoulder course 2023
“Arthrex shoulder workshop” – Arthrolab, Минхен, Германија 2018
“Arthrex shoulder workshop” – Arthrolab, Минхен, Германија 2016
Клиничка болница “ Свети Дух “ ,Загреб, Хрватска , престој и обука од областа на хирургија на рамен зглоб , 2016
Специјална ортопедска болница Acromion – Хрватска престој и обука од областа на хирургија на рамен зглоб , 2015Специјална ортопедска болница Valdoltra – Словенија, престој и обука од областа на хирургија на рамен зглоб , 2015
Универзитет во Калифорнија Лос Анѓелес (УКЛА) , САД, Престој на оддел за Спортски трауматизам и едукација за артроскопски третман на повреди на рамен зглоб ( 2014)
АО Траума курс, Загреб
– Напреден курс за горен екстремитет (05-07 ноември 2014)
Одделение за Ортопедска хирургија ЗОФМР Др Мирослав Зотовиќ – Р. Српска БиХ
– Обука од областа на ендопротетика ( 27.05 – 31.05.2013)
Учество на 4-ти Балкански конгрес за артроскопија, спортска трауматологија и колена
хирургија, Нови Сад 26-28.09.2013
Учество на 2-ри Балкански конгрес за артроскопија, спортска трауматологија и колена
хирургија, Охрид, 29.09-01.10.2011
3-ти конгрес на Српска Ортопедско Трауматолошка Асоцијација , 10-13 октомври 2012,
Златибор , Србија
AAF, Open Medical Institut, Салзбург
– Семинар за ендопротетика и детска ортопедија, 10-16.10.2010
SYNTHES симпозиум и работилница за долен екстремитет , 14-15.09.2009, Охрид
Сертификат од Германски Олимписки Комитет и Германско министерство за надворешни
работи во соработка со МАкедонски Олимписки Комитет за учество на Семинар по Спортска
Медицина , 10-12.12.2008, Скопје.

Артроскопска и минимално инвазивна хирургија на рамен зглоб ( третман на рамена нестабилност, повреди на ротаторна манжетна, третман на лабрални лезии)
Ендопротетска замена на рамен зглоб (примарни и ревизиони процедури)
Артоскопски третман на колено ( реконструкција на преден вкрстен лигамент, третман на оштетен менискус и оштетена рскавица)
Ендопротетска замена на колено, колк
Хируршки третман на скршеници – Остеосинтеза

Член на Македонска Асоцијација на Ортопеди и Трауматолози (МАДОТ)
Потпреседател на Артроскопската Асоцијација на Северна Македонија (ААСА)
Член на одбор за специјализации на Артроскопска Асоцијација на Северна Америка ( AANA)
Член на Европското здружение на рамени хирурзи ( ESA/ESSKA)

Англиски
Српски

Останати доктори од овој оддел

Константин Митев

Проф. д-р Константин Митев

Спец. по општа хирургија
Супспец. по трауматологија

konstantin.mitev@zmc.mk

Види го профилот
Сашо Младеновски

Д-р Сашо Младеновски

Ортопедски хирург

saso.mladenovski@zmc.mk

Види го профилот
Зоран Несторовски

Д-р Зоран Несторовски

Ортопедски хирург

zoran.nestorovski@zmc.mk

Види го профилот
Славчо Стојменски

Проф. д-р Славчо Стојменски

Спец. по општа хирургија
Супспец. по трауматологија

slavcho.stojmenski@zmc.mk

Види го профилот
Синоличка Џамбазова

д-р Синоличка Џамбазова

Специјалист по ортопедија

sinolicka.dzambazova@zmc.mk

Види го профилот