Тимот на Жан Митрев

Мане Хаџи-Манчев

Спец. по општа хирургија

mane.hadzi-manchev@zmc.mk

2012 

Се стекнува со титулата Примариус

1996

Специјализација по општа хирургија Медицински факултет “Св. Кирил и Методиј “, Скопје, Македонија

1986

Медицински факултет “Св. Кирил и Методиј “, Скопје, Македонија

 

2017 – денес

Специјалист по општа хиругија во Клиничката болница Жан Митрев – Скопје

2005 -2017

Специјалист по општа хирургија во ПОБ Ре-Медика – Скопје

1992-2005

Специјализација и специјалист по општа хирургија при Медицински Центар – Штип

1990-1992

Доктор по општа медицина во ЈНА (Југословенска Народна Армија)

1986-1990

Доктор по општа медицина во брза помош во Медицински Центар – Штип

 

 • Курс за Лапараскопија на Клиниката за абдоминална хирургија во Скопје и во Клинички Центар ,,Дргиша Мишовиќ,, во Белград
 • Курс за херниопластика во Umberto I Hospital во Местре, Венеција во 2003 година
 • Курс за бариатрична хирургија во Maaseik, Белгија во 2006 година
 • Курс за херниопластики во Нова Горица,Словенија 2008 година
 • Работилница за single port cholecystectomy што се одржа во Визбург,Германија во 2011 година
 • Работилница за ТХД операции на хемороиди во Универзитетска болница “Гемили” во Рим 2012 година
 • Работилница за Видео асистент анал фистула третман во Мендрисио Швајцарија во 2017 година.

 • aбдоминална хирургија
 • лапароскопска хирургија
 • билијарна хирургија
 • херниологија
 • колоректална хирургија
 • бариатрична хирургија

 • Здружение на хирурзите на Македонија
 • Лекарска комора на Македонија
 • Македонско лекарско друштво

 

 

 • Европски конгрес на општите хирурзи во Атина 1997 година.
 • Европски конгрес на општите хирурзи во Мадрид 1998 година.
 • Интернацинален конгрес на хирурзите во Рим 1999 година.
 • Работилница за лапараскопска хирургија во Клинички центар ,,Драгиша Мишовиќ,, Белград 2000 година.
 • 11‐ти Светски конгрес на меѓународната асоцијација на хирурзите и гастроентеролозите во Ираклион, Крит 2001 година.
 • 10‐ти меѓународен конгрес на европската асоцијација за ендоскопска хирургија во Лисабон 2002 година.
 • Усовршување за херниопластика со пролен херниа систем во Umberto I Hospital Местре Венеција во 2003 година.
 • 12-ти Меѓународен конгрес на европската асоцијација на ендоскопската хирургија во Барцелона 2004 година со прифатен труд ,,Laparascopic cholecystectomi: summary of four years results,, објавен во книгата на абстрактите на истиот конгрес.
 • 10 -ти Светски конгрес за ендоскопска хирургија и 14 – ти меѓународен конгрес на европската асоцијација во Берлин 2006 година со прифатен труд ,,Own experience of laparascopic cholecystectomy in General Hospital ReMedika” објавен во книгата на апстрактите на истиот конгрес.
 • Работилница за баријатична хирургија во Maaseik, Белгија во 2006 година.
 • 15-ти меѓународен конгрес на европската асоцијација за ендоскопска хирургија во Атина во 2007 година со прифатен труд „Laparascopic cholecystectomy: Summary of seven years results“ објавен во книгата на абстрактите на истиот конгрес.
 • 30-ти Европски конгрес на Хрениолози во Севиља 2008 година со прифатен труд ,,Five years own experience in resolving inguinal and umbilical hernia with mesh prolen hernia system“, објавен во книгата на абстрактите на истиот конгрес
 • 17-Меѓународен Конгрес на Европската Асоцијација за Ендоскопска хирургија во Прага 2009 година со прифатен труд”Laparascopic cholecystectomi and unexpected gallbladder carcinoma”,објавен во книгата на абстракти на истиот конгрес.
 • 31- Европски конгрес на Херниолози во Берлин 2009 година со прифатен труд”Our experience in resolving inguinal and umbilical hernia with mesh Prolen Hernia Sistem in General Hospital Re Medika”објавен во книгата на абстракти на истиот конгрес.
 • 2 Конгрес на Херниолози на Србија, во Ниш 2010 година со прифатен труд за усна презентација”Решавање отворених ингвиналних канала са ултрпро хернија системом код спортиста(двогодишно искуств о),објавен во книгата на абстракти на истиот конгрес.
 • 2 Конгрес на Херниолози на Србија во Ниш 2010 година со прифатен труд за усна презентација”Resolving inguinal and umbilical hernia with mesh Prolen Hernia System in General Hosital ReMedika”објавен во книгата на абстракти на истиот конгрес.
 • 18- ти Меѓународен Конгрес на ЕАЕС во Женева 2010 година со прифатен труд “Our experience of laparascopic cholecystectomy in cirrothic patients in General Hospital Re Medika”објавен во книгата на абстракти на истиот конгрес.
 • 32 Европски конгрес на Херниолози во Истанбул 2010 година со прифатен труд”Resolving inguinal and umbilical hernia with Prolen Hernia Sysyem”објавен во книгата на абстракти на истиот конгрес.
 • 32 Европски конгрес на Херниолози во Истанбул 2010 година со прифатен труд “Solving open inguinal canals with ultra pro hernia system on sport men”објавен во книгата на абстракти на истиот конгрес.
 • Работилница за оперативен третман на хемороиди во Универзитетската болница”Гемили”во Рим во 2012 година.
 • Учество на Меѓународен конгрес за ендоскопска хирургија во Париз.
 • Проктолошки конгрес во Берлин Германија во 2015 година.
 • Учество на Меѓународен конгрес за ендоскопска хирургија во Амстердам 2016 година.
 • Работилница за Видео асистент анал фистула третман во Мендрисио во 2017 година.

Српски
Англиски

Останати доктори од овој оддел

Константин Митев

Проф. д-р Константин Митев

Спец. по општа хирургија
Супспец. по трауматологија

konstantin.mitev@zmc.mk

Види го профилот
Лилјана Брајевиќ

Д-р Лилјана Брајевиќ

Спец. по општа хирургија
Супспец. по торакална хирургија

liljana.brajevikj@zmc.mk

Види го профилот
Ристе Зимоски

Д-р Ристе Зимоски

Специјализант по општа хирургија

riste.zimoski@zmc.mk

Види го профилот
Славчо Стојменски

Проф. д-р Славчо Стојменски

Спец. по општа хирургија
Супспец. по трауматологија

slavcho.stojmenski@zmc.mk

Види го профилот
Владимир Поповски

Проф. д-р Владимир Поповски

Максилофацијален хирург

vladimir.popovski@zmc.mk

Види го профилот