Тимот на Жан Митрев

Ристе Зимоски

Специјализант по општа хирургија

riste.zimoski@zmc.mk

2007 – 20011 

СOУ “ Гимназија Добри Даскалов “ – Кавадарци

2011 – 2017  

Медицински факултет – Скопје

2018

Специјализација по општа хирургија – УГД Штип

06.07.2012 – 09.08.2012

ЈЗУ Општа болница Кавадарци – Практикант

06.03.2017 – 20.05.2017

Сппмд – КавадарциВолонтер

13.03.2018  – 13.06.2018

Септима ДООЕЛ – Стручно комерцијален соработник

14.06.2018 – 29.10.2018

Систина офталмологија – Доктор по општа медицина

01.01.2019 –

Специјална болница по хируршки болести “Жан Митрев “ – Доктор по општа медицина

2019

  • COMBACTE GCP (Good Clinical Practice) –  Podgorica , успешно завршен тренинг со положен  GCP испит.

2019

  • Постер презентација “ Surgical menagment of extracranial vertebral artery disease to resolve neurological symptoms – a single centar experience “  Софија, Бугарија на BEC & ISEVS Endovascular Academy 2019  на која беше освоено 3то место.

Англиски
Српски
Бугарски
Француски

Останати доктори од овој оддел

Константин Митев

Проф. д-р Константин Митев

Спец. по општа хирургија
Супспец. по трауматологија

konstantin.mitev@zmc.mk

Види го профилот
Лилјана Брајевиќ

Д-р Лилјана Брајевиќ

Спец. по општа хирургија
Супспец. по торакална хирургија

liljana.brajevikj@zmc.mk

Види го профилот
Славчо Стојменски

Проф. д-р Славчо Стојменски

Спец. по општа хирургија
Супспец. по трауматологија

slavcho.stojmenski@zmc.mk

Види го профилот
Владимир Поповски

Проф. д-р Владимир Поповски

Максилофацијален хирург

vladimir.popovski@zmc.mk

Види го профилот
Мане Хаџи-Манчев

Прим. д-р Мане Хаџи-Манчев

Спец. по општа хирургија

mane.hadzi-manchev@zmc.mk

Види го профилот