Тимот на Жан Митрев

Слободан Илиќ

Кардиохирург

slobodan.ilikj@zmc.mk

2010 – 2016

Супспецијалист по кардиохирургија, Медицински факултет, Универзитет во Белград, Белград
Специјализацијата по кардиохирургија ја одбрани со тема „Среднорочни резултати од артериска прекинувачка операција кај деца со транспозиција на големи крвни садови на Универзитетската детска клиника“ во 2016 година.

2000 – 2004

Доктор по медицински науки, Медицински факултет, Универзитет во Белград, Белград
Докторската дисертација со наслов „Хируршки третман на критична коарктација на аортата кај деца до три месеци со класична или продолжена анастомоза од крај до крај“ ја одбрани на Медицинскиот факултет во Белград на 23 декември 2004 година.

1985 – 1991

Специјалист по детска хирургија, Медицински факултет, Универзитет во Белград, Белград
Голем успех

1983 – 1997

Магистер по медицински науки, Медицински факултет, Универзитет во Белград, Белград
потесна научна област Хируршка анатомија, наслов на магистерски труд: „Евалуација на резултатите од хируршки третман на коарктација на аортата кај деца до една година“.

1976 – 1982

Доктор по медицина, Медицински факултет при Универзитетот во Белград, Белград
просечна оценка 9,17

2024 – во тек

Детски кардиохирург во Клиника Жан Митрев, Скопје

2022 – во тек

Консултант педијатриски кардиолог
Универзитетска детска клиника, Белград

2021 – 2022

Редовен професор на Катедрата за хирургија со анестезиологија
Медицински факултет, Универзитет во Белград.

2018 – 2022

Раководител на Одделот за детска хирургија
Медицински факултет, Универзитет во Белград, Белград

2015 – 2021

Вонреден професор на Катедрата за хирургија со анестезиологија
Медицински факултет, Универзитет во Белград, Белград

2008 – 2015

доцент на Катедрата на специјализираната област Хирургија со анестезиологија
Медицински факултет, Универзитет во Белград, Белград

1999 -2008

Асистент на Одделот за хирургија со анестезиологија
Медицински факултет, Универзитет во Белград

1998 -2022

раководител на службата за кардиохирургија
Универзитетска детска клиника, Оддел за кардиохирургија, Белград
ја основал службата за кардиохирургија во рамките на Универзитетската детска клиника

1991 – 1998

Специјалист детски хирург
Завод за здравствена заштита на мајки и деца на Република Србија, Белград
Специјалист по детска хирургија на Одделот за детска кардиохирургија

1985 -1991

Доктор специјализиран за детска хирургија
Завод за здравствена заштита на мајки и деца на Република Србија, Белград
Доктор специјализиран за сите оддели за детска хирургија на Институтот I на Универзитетската детска клиника во Белград

1983 – 1985

Клинички доктор по детска хирургија
Завод за здравствена заштита на мајки и деца на Република Србија, Белград

1982 – 1983

Лекар приправник, Здравствен дом „Борис Киндрич“, Белград

НАГРАДА НА ГРАД БЕЛГРАД за 2013 г. за „ХИРУРГИЈА – учебник за студенти“

Проф. д-р Живан Максимовиќ и група автори, издавач ЦИБИД на Медицинскиот факултет на Универзитетот во Белград. Трето ревидирано издание 2013 година, ISBN ‑ 978‑86‑7117‑425
Проф.д-р Илиќ заедно со група автори ја доби наградата GRAMATE SPC за научно-стручен и уредувачки одбор на докторите учесници во научната работа Кардиологија во 2000 година – православни по милост Божја.

Архиепископот пеќски, митрополитот белградско-карловачки и српски патријарх г. Павле.

ПЕРСОНАЛИЗИРАН ДЕЛ

Со цел натамошно стручно усовршување во областа на хирургијата за вродени срцеви мани, работел една година
(1989-1990) во Болницата за болни деца, улица Голем Ормонд, Лондон. За време на тренингот
учествуваше во лекувањето на најсложените вродени срцеви мани, вклучително и програмата за трансплантација на срце и срце и бели дробови. Во текот на следните години престојувал во истиот центар во неколку наврати (семинари, работилници, курсеви) до еден месец со цел понатамошно подобрување.
Како дел од CME во 2003 година, присуствуваше на работилницата „Фокус на вродени срцеви маани“:
Вториот симпозиум во живо во Лајпциг и во 2006 година четвртиот меѓународен комбиниран симпозиум во живо „Фокус на вродени срцеви маани“ во Минхен.

 

 • Член на СЛД
 • Здружението на кардиоваскуларни хирурзи на Србија
 • Здружението на детски хирурзи на Србија
 • Европско здружение за кардиологија.

 1. Ilic S, Parezanovic V, Djukic M, Kalangos A: Ruptured hydatid cyst of the inerventricular septum

with acute embolic pulmonary artery complications. Pediatr Cardiol. 2008;29(4):855‑7 M 23, IF

1,233

 1. Peco‑Antić A, Ivanišević I, Vulićević I, Kotur‑Stevuljević J, Ilić S, Ivanišević J, Miljković M, Kocev

N: Biomarkers of acute kidney injury in pediatric cardiac surgery. Clin Biochem. 2013;

46(13‑14):1244‑51. M 22, IF 2,265

 1. Ilic S, Hercog Dj, Vucicevic M, Vulicevic I, Mimic B, Djukic M, Jovanovic I, Parezanovic P, Ilisic T:

Anomalous Origin of the Left Coronary Artery From the Pulmonary Artery, Scimitar Syndrome, and

Aortic Coarctation. Ann Thorac Surg 2014; 97:707‑10 M 21, IF 3,631

 1. Mimic B, Ilic S, Vulicevic I, Milovanovic V, Tomic D, Mimic A, Stankovic S, Zecevic T, Davies B,

Djordjevic M: Comparison of high glucose concentration blood and crystalloid cardioplegia in

paediatric cardiac surgery: a randomized clinical trial. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2016;

22(5): 553‑60. M23, IF 1,857

 1. Milovanovic V, Stefanovic I, Ilic S: Tricuspid atresia associated with aortopulmonary window:

diagnostic and therapeutic dilemmas. Cardiol Young. 2017;27(3):580‑583. M23, IF 0,978

 1. Cuturilo G, Drakulic D, Jovanovic I, Ilic S, Kalanj J, Vulicevic I, Raus M, Skoric D, Mijovic M,

Medjo B, Rsovac S, Stevanovic M: The Impact of 22q11.2 Microdeletion on Cardiac Surgery

Postoperative Outcome. Pediatr Cardiol. 2017; 38(8): 1680‑1685. M22, IF 1,540

 1. Milovanovic V, Bisenic D, Mimic B, Ali B, Cantinotti M, Soldatovic I, Vulicevic I, Murzi B,I lic S:

Reevaluating the Importance of Modified Ultrafiltration in Contemporary Pediatric Cardiac

Surgery. J Clin Med. 2018;7(12). pii: E498. M21a, IF 5,688

 1. Tanaskovic I, Ilic S, Jurisic V, Lackovic M, Milosavljevic Z, Stankovic V, Aleksic A, Sazdanovic M:

Histochemical, immunohistochemical and ultrastructural analysis of aortic wall in neonatal

coarctation. Rom J Morphol Embryol. 2020; 60(4): 1291‑1298 M23 IF 1,411

 1. Wiggins LM, Mimic B, Issitt R, Ilic S, Bonello B, Marek J, Kostolny M: The utility of aortic valve

leaflet reconstruction techniques in children and young adults. J Thorac Cardiovasc Surg.

2020;159(6): 2369‑2378. M21, IF 4,451

 1. Pavlovic A, Parezanovic V, Stefanovic I, Dähnert I, Tzifa A, Djordjevic SA, Ilic S, Milovanovic V,

Bijelic M, Bisenic D, Kalanj J, Djukic M.Slobodan Ilić: Immediate results of primary balloon dilation

for congenital aortic valve stenosis predict the mid‑term outcome. Cardiol Young, 2023 Jan

19;1‑7.

 

Англиски

Српски

Останати доктори од овој оддел

Жан Митрев

Доц. д-р Жан Митрев

Кардиоваскуларен хирург

Види го профилот
Никола Христов

Д-р Никола Христов

Специјалист по кардиоваскуларна хирургија

nikola.hristov@zmc.mk

Види го профилот
Предраг Милојевиќ

проф. д-р Предраг Милојевиќ

Кардиохирург

predrag.milojevik@zmc.mk

Види го профилот
Горазд Коњановски

Специјализант Горазд Коњановски

Специјализант по кардиохирургија

gorazd.konjanovski@zmc.mk

Види го профилот
Симона Патчева

Д-р Симона Патчева

Специјализант по кардиохирургија

simona.patcheva@zmc.mk

Види го профилот