Тимот на Жан Митрев

Зоран Несторовски

Ортопедски хирург

zoran.nestorovski@zmc.mk

2023

Доктор на медицински науки, Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје

2005

Специјализација на ортопедска хирургија, Универзитет Св.Кирил и Методиј – Скопје

1993

Доктор на општа медицина, Универзитет Св.Кирил и Методиј

1986

Медицински техничар, Средно медицинско училиште Никола Штејн – Тетово

2024 – во тек
Специјалист по ортопедска хирургија во Клиничката болница „Жан Митрев“ – Скопје

2001

ЈЗУ ГОБ 8 – ми Септември – Скопје, Одделение за ортопедија и трауматологија

1997

Санитетска служба на Армија на Република Северна Македонија

1996

Примарна здравствена установа БаМи Кор Медика- Тетово

– Ендопротетска замена на колено за регионот на Југо-источна Европа, од 2016.г.,
– Уникондиларна ендопротеза на колено за регионот на Југо – источна Европа, од 2016.г.
– Инструктор за артроскопска хирургија на колено, Љубљана, 2023.г., 2024.г.

– ВОЕНА АКАДЕМИЈА – GATA, Анкара, Турција, Април, 2008., Престој – специјална обука за артроскопска хирургија на колено.,
– LIVE artrhroscopy festival, Portoroz, Slovenia, септември 2009.г.
– LIVE artrhroscopy festival, Portoroz, Slovenia, септември 2011.г.
– Revision knee instructional course, Hamburg, Germany, септември 2010.г.,
– Specialised Topics in revision Knee Learning Centre, Hamburg, Germany, октомври 2011.г.
– ArthroParis – Paris, France, ноември 2014.г.,
– EFFORT – European Federation of National Associations of Orthopedics and Traumatology,Nice, France, 9-ти конгрес на EFFORT Мај, 2008
– EFFORT – European Federation of National Associations of Orthopedics and Traumatology, London, United Kingdom, јуни 2014.г.,
– AAOS – Американска академија за ортопедска хирургија, San Diego, USA, февруари 2011.г.,
– AAOS – Американска академија за ортопедска хирургија, Chicago,USA, март 2013.г.
– EFFORT – European Federation of National Associations of Orthopedics and Traumatology, Prague, Czech Republic, мај 2015.г.,
– S2S visit – Revision Knee Surgery, primary knee surgery, mono knee surgery, Рим, Италија, ноември 2017.г.
– “ Arthrex Knee Workshop “ – Arthrolab, Минхен, Германија, 2016.г.,
– “ Arthrex Knee Workshop “ – Arthrolab, Минхен, Германија, 2018.г.,
– Специјална ортопедска болница Valdoltra – Словенија, престој и обука од областа на хирургија на колено, 2008.г., 2012.г., 2016.г., 2018.г.

1. Ендопротетска замена на колк и колено ( тотална и парцијална – делумна ендопротеза на колено).
2. Минимално инвазивна – артроскопска хирургија на колено ( реконструкција на преден вкрстен лигамент, реконструкција на заден вкрстен лигамент, реконструкција на внатрешен и надворешен колатерален лигамент, реконструкција на внатрешен патело – феморален лигамент, сутура – шиење на повреден менискус, третман на оштетена зглобна рскавица).
3. Артроскопски третман на повреди на скочен зглоб.
4. Остеосинтеза – хируршки третман на скршеници.
5. Ревизиски ендопротетски интервенции.

– Член на Македонска Асоцијација на ортопеди и трауматолози
( МАДОТ ).

– Претседател на Артроскопска Асоцијација на Република Северна Македонија ( ААСМ ).

– Член на Европска Асоцијација на ортопеди и трауматолози ( ЕФОРТ ).,

– Член на Европска Асоцијација за спортска трауматологија, хирургија на колено и артроскопија ( ЕССКА ).

Англиски
Српски

Останати доктори од овој оддел

Константин Митев

Проф. д-р Константин Митев

Спец. по општа хирургија
Супспец. по трауматологија

konstantin.mitev@zmc.mk

Види го профилот
Сашо Младеновски

Д-р Сашо Младеновски

Ортопедски хирург

saso.mladenovski@zmc.mk

Види го профилот
Ненад Петков

Д-р Ненад Петков

Спец. по ортопедија
Супспец. по трауматологија

nenad.petkov@zmc.mk

Види го профилот
Славчо Стојменски

Проф. д-р Славчо Стојменски

Спец. по општа хирургија
Супспец. по трауматологија

slavcho.stojmenski@zmc.mk

Види го профилот
Синоличка Џамбазова

д-р Синоличка Џамбазова

Специјалист по ортопедија

sinolicka.dzambazova@zmc.mk

Види го профилот