Ofatlmolog / Okulist

Prill 04,2024

Kualifikimet e nevojshme:

 • Fakulteti i Mjeksise
 • Specializimi i përfunduar në këtë fushë
 • Eksperiencë e mëparshme pune
 • Leje pune
 • Njohuri të gjuhës angleze dhe kompjuterit

Karakteristika dhe aftësi të tjera:

 • Shkallë e lartë e organizimit personal
 • Aftësia për të menaxhuar kohën dhe për të vendosur prioritete
 • Aftësi për të punuar në grup
 • Aftësi të zhvilluara ndërpersonale
 • Aftësi për të punuar në një mjedis dinamik
 • Fleksibilitet dhe përshtatshmëri të lartë.

Klinika ofron kushte të shkëlqyera pune dhe një atmosferë pune shumë profesionale. Mundësi për zhvillim personal, edukim dhe trajnim, si dhe zbatim të teknologjive dhe trajtimeve të reja.

Nëse besoni se i përmbushni kushtet dhe kualifikimet e mësipërme, ju inkurajojmë të paraqisni aplikimin tuaj.

*Vetëm kandidatët që plotësojnë kushtet dhe që do të jenë në listën e ngushtë do të kontaktohen