Teknik farmaceutik

Prill 04,2024

Kualifikimet e nevojshme:

  • Teknik farmaceutik SHSSH me provim profesional të dhënë
  • Njohuri të shkëlqyera të gjuhës maqedonase dhe mundësisht njohje të gjuhës angleze.
  • Njohuri të shkëlqyera të programit MS Office
  • Përvoja e mëparshme e punës në të njëjtin pozicion ose pozicion të ngjashëm do të konsiderohet si avantazh

Karakteristika dhe aftësi të tjera:

  • Shkallë e lartë e organizimit personal
  • Aftësia për të menaxhuar kohën dhe për të vendosur prioritete
  • Aftësi për të punuar në grup
  • Zhvilluar aftësi ndërpersonale
  • Aftësi për të punuar në një mjedis dinamik
  • Fleksibilitet dhe përshtatshmëri e lartë.

Nëse besoni se i përmbushni kushtet dhe kualifikimet e mësipërme, ju inkurajojmë të paraqisni aplikimin tuaj.

*Vetëm kandidatët që plotësojnë kushtet dhe që do të jenë në listën e ngushtë do të kontaktohen.

*Të gjitha aplikimet e pranuara për punë do të trajtohen me konfidencialitet të plotë.