Caktoni kontroll

Schedule a review

00389 2 3091 484

Ekipi i Zan Mitrevit

Back to Doctors

Dr. Magdеlena Popovska Cvetkova

Radiologe

Place of birth:

Skopje, Maqedoni

E-mail:

magdelena.popovska@zmc.mk

1997-2003   Doktor për mjekësi të përgjithshme ISCED 5, Universiteti “Sh. Kiril dhe Metodij” (Fakulteti i mjekësisë)

2006-2010   Specializim për radiologji, Klinika universitare për radiologji

2009-2016   Specialist radiolog, ISHP Neuromedika

2010   Trajnim edukimi nga fusha e neuro-diagnostikimit dhe magnet të gjirit, Stamboll Turqi

2013   Salzburg, seminar mjekësor nga fusha e radio-diagnostikimit

2016   Specialist radiolog, Institucioni shëndetësor privat- –aktualisht Spitali special për sëmundje kirurgjikale Zhan Mitrev Klinik, Shkup

09.2017   Shkollë magnet nga fusha e radio-diagnostikimit muskulo-skeletor Lisbonë, Portugali

09.2018   Shkollë magnet nga fusha e neuro-radiologjisë Leuven Belgjikë

SEMINARË DHE EDUKIME: 

 • Mars 2006 ECR , Vjenë Austri
 • Nëntor 2007 BCR Zllatibor Serbi
 • Gusht 2008 ISMMR Ohër Maqedoni
 • Nëntor 2008 BCR Vrnjaçka banja Serbi
 • Nëntor 2009 BCR Stamboll Turqi
 • Qershor 2011 ISMMR Ohër Maqedoni
 • Shtator 2011 Ohër Maqedoni
 • Mars  2012 ECR, Vjenë Austri
 • Shtator 29 – October 5 – OMI – Salzburg Medical Seminars (the Salzburg-Weill Cornell Seminars) Diagnostic imaging
 • Tetor 2013 BCR Ohër Maqedoni
 • Mars  2014 ECR, Vjenë Austri
 • Mars  2015 ECR, Vjenë Austri

TRAJNIM EDUKIMI:

 • Training in the field of Neuroradiology and MRI of the breast, Radiology Department , ACIBADEM Maslak Hastanesi , Istambul Turkey, October 2010 , mentor Doc.Dr.Ercan Karaarslan  
 • OMI – Salzburg Medical Seminars (the Salzburg-Weill Cornell Seminars) Diagnostic imaging
 • Ekzaminime RTG – të gjitha llojet
 • Ekzaminime MSKT sipas sistemeve  – të gjitha llojet
 • Angiografi MSKT
 • EKO të gjirit
 • Ekzaminime MR të trurit me difuzion, perfusion dhe spektroskopi, sistemit muskulo-skeletor, shtyllës kurrizore, abdomenit, gjinjve dhe legenit të femrës
 • Anëtar i European Society of radiology (ECR)
 • Anëtar i Asociacionit Maqedonas të radiologëve
 • Anëtar i ISMMR