Ekipi i Zan Mitrevit

Lidija Veljanovska Kirixhievska

Spec. Pas radiodiagnostikes

lidija.veljanovska@zmc.mk

1991-1997 Fakulteti i Mjekësisë pranë Universitetit “Kiril dhe Metodij”, Shkup, Maqedoni
1997-1998 Qendra e Urgjencës, Spitali Ushtarak, Shkup, Maqedoni
1998-1999 Organizata private shëndetësore, Kumanovë
2000-2004 Specializim për radio-diagnostikim – Instituti i Radiologjisë, Fakulteti i Mjekësisë Shkup, Maqedoni
2000 Specializim për radio-diagnostikim Spitali universitar Merkur, Zagreb, Kroaci
2001 Vizitë në Shkollën Evropiane për ultratingull, Temishvar, Romani
2002-2007 E punësuar në Institutin për Radioterapi dhe Onkologji, Fakulteti i mjekësisë, Shkup
2006 Kurs për kontrolle PET/KT në Onkologji, Asociacioni Evropian për Mjekësi Nukleare, Vjenë, Austri
2006 Trajnim për diagnostikim MSKT dhe kontrolle PET/KT, Klinika Humanitas, Milano, Itali
2007 E punësuar si specialist për radio-diagnostikim në Spitalin special Filip i Dytë, Shkup, Maqedoni
2007 Trajnim për diagnostikim KT 64 shtresore, Qendra Klinike Beograd dhe Instituti për sëmundje Kardiovaskulare Dedinje, Serbi
2008 Trajnim për diagnostikim KT 64 shtresore (theks mbi kontrollet kardiovaskulare), Qendra kardiologjike “CCN Cardiological Center North “ Paris, Francë

Seminar internacional për Rezonancë Magnetike Ohër, Maqedoni

2009 Kongres për kontrolle kardio me MR dhe KT , Shoqata evropiane për radiologji kardiologjike, Lajpcig, Gjermani

Kongresi Evropian për radiologji, Vjenë, Austri

Kongresi i tretë Ballkanik për Telemjekësi – Shkup, Maqedoni

Simpoziumi Internacional  State-of-the-Art Imaging, Taormina, Sicili

2010 Punëtoria e tretë evropiane për radioterapi stereotaksike dhe radiokirurgjike për të gjithë trupin, Bruksel, Belgjikë
2013 Certifikatë për trajnim (on line) për kontrolle kardio KT

Simpozium për risi në kontrollet kardio MR dhe KT , Kanë, Francë

Kongresi i pestë urologjik, Shkup, Maqedoni

2013 Kurs onkologjik imixhing, Dubrovnik, Kroaci

Kongresi i 11-të XI Ballkanik radiologjik, Ohër, Maqedoni

2014 Kurs kardio-torakal imixhing, Palermo, Itali

Kurs për menaxhim në radiologji, Bolonjë, Itali

2015 Trajnim për kontrolle kardiovaskulare KT, Budapest, Hungari

Kontrolle me ultratingull të sistemit muskuloskeletor, Spitali Traumatologjik, Zagreb, Kroaci

2016 Shoqata internacionale për skelet – punëtori, Shkup, Maqedoni

Trajnim i avancuar për kontrolle të zemrës MR, Zagreb, Kroaci

Trajnim i përparuar për kontrolle MR të gjinjve dhe legenit të femrës, Athinë, Greqi

Kongresi ballkanik radiologjik, Selanik, Greqi

  Çmime:

 1. 2008 Çmimi i dytë për prezantimin më të mirë poster të Kongresit Ballkanik Radiologjik, Serbi

 • Kontrolle MSKT – të gjitha llojet
 • Kontrolle MSKT sipas sistemeve – të gjitha llojet
 • Angiografi MSKT – të gjitha llojet (theks në koronarografi, kontrolle pediatrike)
 • Kolonoskopi dhe bronkoskopi virtuale MSKT
 • EKO të gjëndrës tiroide dhe eko të gjirit
 • Kontrolle MR të gjinjve dhe legenit të femrave

1998 Dhoma e mjekëve të Maqedonisë

Shoqata maqedonase e mjekëve

2004 Shoqata e Radiologëve të Maqedonisë
2008 Shoqata Evropiane e Radiologëve
2009 Shoqata Evropiane e radiologëve kardiologjikë

 1. Mitrev Z, Belostotski V, Veljanovska L, Hristov N.Images in cardio-thoracic surgery: DeBekay repair for type III thoracoabdominal aortic aneurysm. Eur J Cardiothorac Surg. 2009 May;35(5):905. Epub 2009 Mar
 2. Mitrev Z, Veljanovska L, Hristov N. Images in cardiothoracic surgery. Aorto-bilateral-femoral-bilateral-popliteal bypass for Leriche syndrome with occlusion of both superficial femoral arteries.Ann Thorac Surg. 2009 Aug;88(2):683
 3. Belostotsky V, Veljanovska L, Hristov N, Mitrev Z. Dual left anterior descending artery distribution. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2010 Apr;10(4):648-9. Epub 2010 Jan 15
 4. Right coronary ostium agenesis – a case report
 5. Zvonko Atanasov, L.Veljanovska, B.Bozinovska, I.MIlev, S.Idrizi, M.Klinceva, Z.Mitrev
 6. Heart Surgery Forum Journal, September 2009, pp-108, Volume 12, Suppl.1

Mjekë të tjerë nga ky departament

Zvonko Atanasov

Dr. Zvonko Atanasov

Specialist në radiodiagnostikë

zvonko.atanasov@zmc.mk

Shihni profilin
Afrim Halimi

Dr. Afrim Halimi

Specialist në radiodiagnostikë

afrim.halimi@zmc.mk

Shihni profilin
Magdеlena Popovska Cvetkova

Dr. Magdеlena Popovska Cvetkova

Radiologe

magdelena.popovska@zmc.mk

Shihni profilin
Mimoza Tolevska

Dr. Mimoza Tolevska

Radiologe

mimoza.tolevska@zmc.mk

Shihni profilin
Elena Pizhulla

Dr. Elena Pizhulla

Radiologe

elena.pizula@zmc.mk

Shihni profilin