Ekipi i Zan Mitrevit

Slagjana Joshevska Jovanovska

Specialiste në anesteziologji dhe reanimacion

slagjana.jovanovska@zmc.mk

1993 – 1997

Specializim në Anesteziologji dhe Reanimacion KARIL – Fakulteti i Mjekësisë në “Shën Kirili dhe Metodi” – Shkup, Maqedonia e Veriut

1981 – 1987

Diplomuar si doktor i mjekësisë në Fakultetin e Mjekësisë të Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup, Maqedonia e Veriut

1977 – 1981

Arsimi i mesëm në shkollën e mesme “Cvetan Dimov” Shkup

2021 –  sot

Specialist në anesteziologji dhe reanimacion në Spitalin klinik “Zhan Mitrev”, Shkup

2005 – 2021

ISHP Re-Medica në sallën e operacionit – vizitë preanestetike e pacientëve

1)Anestezi për raste me zgjedhje dhe urgjente nga specialitete të ndryshme

 • Abdominale (laparoskopike dhe klasike)
 • Urologjike (transuretrale, laparoskopike dhe klasike)
 • Anestezi ambulatore në ORL
 • Ortopedike
 • Torakale
 • Gjinekologjike
 • Obstetrike

2) Anestezia rajonale

 • Anestezi kurrizore
 • Analgjezia epidurale në ndërhyrjet abdominale dhe torakale
 • Anestezi epidurale në ndërhyrjet laparoskopike abdominale
 • Analgjezia epidurale për lindje spontane
 • Anestezi epidurale dhe spinale për prerje cezariane

3) Kujdesi intensiv

 • Monitorimi i pacientëve në ventilator (mënyra të ndryshme ventilimi)
 • Terapia e pacientëve me çrregullime të statusit acido-bazik dhe sëmundjeve të homeostazës
 • Ushqyerja totale parenteral
 • Terapia e pacientëve me status astmatik dhe sëmundje obstruktive të mushkërive
 • Terapia e pacientëve me status epileptik

2000-2005

Anesteziolog në spitalin special për kardiokirurgji “Filipi II” Shkup

 1. Salla e operacionit

– Vizita para-anestetike e pacientëve

– Anestezia për raste elektive dhe urgjente nga specialitete të ndryshme::

 • Abdominale (laparoskopike dhe klasike)
 • Urologjike (transuretrale, laparoskopike dhe klasike)
 • Anestezi ambulatore
 • Torakale

-анестезија кај пациенти при комплексни кардиохируршки интервенции:

 • Kirurgji bye pass me dhe pa aparat qarkullimi ekstrakorporal (beating heart)
 • Rindërtimi dhe zëvendësimi i valvulave autotransplantimi i zemrës
 • Zëvendësimi i aortës ascendente dhe zdescendente me transplant artificial (diseksioni i aortës)
 • Operacioni by-pass i enëve arteriale periferike
 • Operacionet e defekteve të lindura të zemrës

-Monitorimi hemodinamik invaziv gjatë ndërhyrjeve kardiokirurgjike

 • kanulimi i arterieve (radiale, brachiale, femorale)
 • vendosja e kateterit venoz qendror (vena subklaviane, vena e brendshme jugulare, vena femorale)
 • vendosja e kateterit pulmonar

– one lung ventilation -gjatë operacioneve të gjoksit/kraharorit

-terapia e gjendjeve të shokut, transfuzioneve masive, sëmundjeve të homeostazës

 1. Anestezia rajonale
 • Anestezi spinale
 • Analgjezi epidurale tek intervenimet në bark dhe kraharor
 • Anestezi epidurale e lartë në operacione të hapura
 • Zemër (awake Coronary by pass surgery)
 • Anestezi epidurale tek nderhyrjet abdominale laparoskopike

3. Kujdesi intensiv

 • Monitorimi i pacientëve në ventilator (mënyra të ndryshme ventilimi)
 • Terapia e insuficiencës renale akute me CAVH (hemofiltrim i vazhdueshëm arteriovenoz) dhe hemodializë
 • Terapia e pacientëve me çrregullime të statusit acido-bazik dhe sëmundjeve të homeostazës
 • Ushqyerja totale parenteral
 • Terapia e pacientëve me status astmatik dhe sëmundje obstruktive të mushkërive
 • Trajtimi postoperativ i pacientëve me defekte të zemrës, kardiomiopati të zgjeruar, sëmundje valvulare dhe sëmundje të arterieve koronare
 • Terapia e shokut kardiogjen dhe vendosja e pompës së balonës intra-aortike

1993 – 2000

Anesteziolog në Repartin e Anestezisë në Spitalin Ushtarak – Shkup, Maqedonia e Veriut

1988 – 1993

Mjek i përgjithshëm në Zdravstven dom Resen (dispanseri për fëmijë dhe ambulanca për mjekësi të përgjithshme) – Resen, Maqedonia e Veriut

2019 – 2019

Kongresi i Gjashtë Maqedonas për Anestezinë, Reanimacionin dhe Kujdesin Intensiv – Ohër, Maqedonia e Veriut

2019 – 2019

Qasja vaskulare neonatale – Shkup

2018 

ESA Focus Meeting on Perioperative Medicine – Софија, Бугарија

ESA Focus Meeting on Perioperative Medicine – Sofje, Bullgari

2018 

Simpozium profesional amerikano-maqedonas: Anestezia obstetrike dhe siguria perioperative – Shkup

2018

Trajtimi i dhimbjeve kronike dhe sëmundjeve malinje të lëkurës me rishikim të përvojave botërore nga përdorimi i kanabisit për qëllime mjekësore – Shkup

2016

ARUD 2016 Congress – Balkan States Anesthesia Days III – Orthopedic Anesthesia and Intensive Care – Shkup

2011

30th Annual Congress of the European Society of Regional Anesthesia & Pain Therapy (ESRA) – Организиран од ESRA – Dresden, Gjermani

2010

The Second International Symposium on Obstetric Anesthesia and Perinatal Medicine – ОOrganizuar nga Texas Tech University Health Sciences Center – Paul L. Foster School of Medicine and UMK në Poznan, Poloni

2010

Kongresi IV i Anesteziologëve të Maqedonisë – Organizuar nga Macedonian Society of Anesthesia, Reanimation and Intensive Care Medicine & ЗЛАРИЛ/ZLARIL – Shkup

2008

Simpozium – Qasje të reja terapeutike për hemostazë të suksesshme në gjakderdhje persistente – Shkup

2008

Kurs për anesteziologji – Anestezia inhalatore – Mavrovë

2007

Trajtim intensiv, mjekësi urgjente, gjak dhe transfuzion gjaku – organizuar nga Departamenti i Anestezisë në Fakultetin e Mjekësisë Shkup dhe Fondacioni për Edukim Evropian – Dojran

2007

Kurs për mbështetjen bazë të jetës – Organizuar nga European Resuscitation Council – Shkup

2006

Zemra, Qarkullimi, Anestezia – organizuar nga Departamenti i Anestezisë në Shkollën e Mjekësisë, Fakulteti i Shkupit dhe Fondacioni për Arsim Evropian – Dojran

2005

VIII National Congress in anesthesiology and intensive care with international participation – организиран од Bulgarian Society of Anesthesiologists – Veliko Trnovo, Bullgari

2005

Kurs bazë për ushqyerje klinike – Organizuar nga Shoqata maqedonase dhe evropiane për ushqim parenteral dhe enteral Klubi Adriatik – Ohër

2005

Anestezi, frymëmarrje dhe toraks – Organizuar nga Departamenti i Anestezisë në Fakultetin e Mjekësisë Shkup dhe Fondacioni për Edukim Evropian – Dojran

2005

Seminar – Aftësi komunikative dhe punë ekipore – Organizuar nga Qendra për Menaxhim Edukim Motiva

2004

Anestezia, organizimi, pacienti dhe operacioni – Organizuar nga Departamenti i Anestezisë në Fakultetin e Mjekësisë Shkup dhe Fondacioni për Edukim Evropian – Dojran

2003

Anestezia neurokirurgjike dhe trajtimi intensiv, anestezia lokoregionale dhe terapia e dhimbjes – Organizuar nga Departamenti i Anestezisë në Fakultetin e Mjekësisë Shkup dhe Fondacioni për Edukim Evropian – Dojran

2002

Nëna, fëmija, efektet anësore të barnave – Organizuar nga Departamenti i Anestezisë në Fakultetin e Mjekësisë Shkup dhe Fondacioni për Edukim Evropian – Dojran

2001

Trajtim intensiv, mjekësi urgjente, gjak dhe transfuzion gjaku – Organizuar nga Departamenti i Anestezisë në Fakultetin e Mjekësisë Shkup dhe Fondacioni për Edukim Evropian – Dojran

2000

Sistemi kardioqarkullues, gjaku dhe derivatet e gjakut nga aspekti anesteziologjik – Organizuar nga Departamenti i Anestezisë në Fakultetin e Mjekësisë Shkup dhe Fondacioni për Edukim Evropian – Dojran

 • Oda e mjekëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut
 • Shoqata Evropiane e Anesteziologjisë (ESA)
 • Shoqata e anesteziologëve të Maqedonisë së Veriut

Anglisht

Serbisht

Mjekë të tjerë nga ky departament

Simona Despotovska

Dr. Simona Despotovska

Specialist anesteziologjik me trajtim intensiv

simona.despotovska@zmc.mk

Shihni profilin
Marko Gjorgon

Dr. Marko Gjorgon

Specialist anesteziologjik me trajtim intensiv

marko.gjorgon@zmc.mk

Shihni profilin
Tanja Gramosli

Dr. Tanja Gramosli

Specialiste në anesteziologji dhe reanimacion

tanja.gramosli@zmc.mk

Shihni profilin
Sanja Marinkoviq Bojaxhievska

Dr. Sanja Marinkoviq Bojaxhievska

Spec. në anesteziologji dhe reanimacion

sanja.marinkovic@zmc.mk

Shihni profilin
Emil Stoiçovski

Dr. Emil Stoiçovski

Spec. në anesteziologji dhe reanimacion

emil.stoicovski@zmc.mk

Shihni profilin
Dragica Vezenkova Vuçkova

Dr. Dragica Vezenkova Vuçkova

Spec. në anesteziologjinë e kujdesit intensiv

dragica.vuckova@zmc.mk

Shihni profilin
Jovana Stojmenoviq

Dr. Jovana Stojmenoviq

Rezident në anesteziologji dhe kujdes intensiv

jovana.stojmenovik@zmc.mk

Shihni profilin