Caktoni kontroll

Schedule a review

00389 2 3091 484

18.10.2023

Infermieret tona në Kongresin e 2-të Ndërkombëtar

Javën e kaluar në periudhën nga13 deri më 15 tetor, në Strugë në organizimin e “Za Nas” – Unioni i Infermierëve, Teknikëve mjekësor, Mamive dhe Infermierëve Stomatologë, u mbajt kongresi i dytë me titull “Disiplina shëndetësore-shkencore”. Në këtë manifestim edukativ me ligjërata me tema që kanë të bëjnë me profesionin e infermierisë, morën pjesë infermieret tona: Zhaneta Bogoevska-Miteva, Sanja Davidov, Elizabeta Dimovska, Susana Dimishkovska, Astrit Ejupi, Despina Zafirovska, Irena Koteska, Marina Lazevska, Ivan Naunov, Svetlana Onçeva, Sonja Rusevska, Andreja Srbinovski dhe Vesna Stojanovska.

Këtë vit, për herë të parë si anëtarë të barabartë të Shoqatës Ballkanike të Infermierëve, morën pjesë mbi 400 pjesëmarrës ligjërues dhe bashkëpunëtorë. Gjithashtu, për herë të parë u ndanë dekorata në emër të infermieres së parë maqedonase – Slavjanka Vlahçeva.