Caktoni kontroll

Schedule a review

00389 2 3091 484

12.07.2022

Mbajtja e kursit të parë të çertifikuar për MRI të zemrës

Më 7 dhe 8 korrik 2022, në ambientet e Spitalit klinik Zhan Mitrev u mbajt kursi i parë dyditor i rezonancës magnetike të zemrës i organizuar nga Shoqata e Kardiologjisë Maqedonase me mbështetjen e Shoqatës Evropiane për Imazhe Kardiovaskulare (EACVI).

Në këtë kurs more pjesë mjekë kardiologë dhe radiologë nga vendi ynë, dhe përmes një sërë leksionesh teorike dhe një sesioni praktik “hands-on” ata morën njohuri bazë për këtë mjet të fuqishëm diagnostikues dhe prognostik modern, joinvaziv, që po merr një vrull gjithnjë më të madh në përdorimin e tij në nivel botëror dhe dhe evropianë përsa i përket indikacioneve dhe rekomandimeve për praktikën e kardiologjisë moderne të bazuar në fakte.

Imazhi i rezonancës magnetike të zemrës është standardi i artë për vlerësimin joinvaziv të strukturës, funksionit dhe karakteristikave të indeve të strukturave kardiake. Një nga indikacionet bazë është miokarditi, kardiomiopatitë, insuficienca kardiake me etiologji të panjohur, defekte kongjenitale, sëmundje ishemike të zemrës, tumore të zemrës, sëmundje perikardiale.

Ligjëratat u mbajtën nga ekspertë të lartë botërorë në fushën e rezonancës magnetike kardiake si Robin Nijveldt (zëvendës president i EACVI-CMR section), Chiara Bucciarelli-Ducci (CEO of Society of cardiac magnetic resonance), Tomaz Podlesnikar, Bostijan Berlot, Saloua El Messaouidi dhe Jadranka Stojanovska.
Ligjërata të kombinuara në fushën e ekokardiografisë si metodë krahasuese u mbajtën nga ligjërues me përvojë në vendin tonë si Dr. Tanja Angjusheva, Prof. Dr. Ljubica Georgievska – Ismail, Prof. Dr. Elizabeta Srbinovska, Prof. Dr. Maria Vavloukis dhe ligjërata në fushën e rezonancës magnetike të zemrës mbajtur nga Dr. Pllaninka Zafirovska.

Pjesëmarrësit morën certifikatë për rezonancë magnetike të zemrës për përfunindimin e nivelit të parë (CMR Niveli I) mbështetur nga EACVI dhe akredituar nga Oda e Mjekëve të Maqedonisë.