Caktoni kontroll

Schedule a review

00389 2 3091 484

11.11.2022

Një qasje serioze që synon sigurimin e stafit të kualifikuar

Spitali klinik Zhan Mitrev i kushton vëmendje të veçantë krijimit të kuadrove të reja dhe profesionale në fushën e mjekësisë.
Si bazë shkencore-mësimore, studentëve të mjekësisë së përgjithshme në Universitetin Goce Dellçev, studentë të semestrit të 7-të, iu dha mësimi teorik dhe praktik. Gjatë ushtrimeve, Dr. Tanja Angjusheva prezantoi para studentëve anën klinike të elektrokardiogramit bazë (EKG) dhe trajtimin e sëmundjeve të përfshira në lëndën e mjekësisë interne. Një qasje kaq serioze e të kuptuarit gradual të mënyrës së punës në kushte klinike synon të krijojë një staf mjekësor të kualifikuar siç duhet.