Caktoni kontroll

Schedule a review

00389 2 3091 484

29.03.2023

Njohuria është fuqi dhe prandaj duhet të ndahet

Të rinjtë specializantë në fushën e mjekësisë janë ata që në të ardhmen do të kujdesen për shëndetin e brezave të ardhshëm të popullsisë. Kjo është arsyeja pse është thelbësore që njohuritë të transferohen nga mjekët me përvojë tek mjekët më të rinjtë në mënyrë që ata njohurite e reja ti zbatojnë në punën e tyre. Bashkëpunimi me Shoqatën e Mjekëve specializantë shkon pikërisht në drejtimin e angazhimit të vazhdueshëm për edukimin e tyre. Këtë fundjavë u mbajt seminar me temën “Ekokardiografia bazike” ku morën pjesë mbi 30 specializantë të kardiologjisë dhe mjekësisë interne të përgjithshme. Si ligjërues me përvojë nga klinika jonë të cilët ndanë njohuritë e tyre mbi këtë temë ishin Prof. Dr. Milka Klinçeva, docent Dr. Tanja Angjusheva dhe docent Dr. Planinka Zafirovska.