Caktoni kontroll

Schedule a review

00389 2 3091 484

22.06.2023

Prof. Dr. Vasil Iliev me një panel diskutimi edukativ në manifestimin e organizuar nga Ananas dhe Grouper

Në kuadër të fushatës së përbashkët të sivjetme të titulluar “Qëndroni të shëndetshëm”, u mbajt një panel edukativ, i cili u fokusua në shëndetin e gruas, pra në parandalimin dhe diagnostikimin e hershëm të kancerit të qafës së mitrës dhe gjirit.
Në këtë aktivitet të organizuar nga Ananas dhe Grouper, një nga ligjëruesit ishte edhe Prof. Dr. Vasil Iliev. Qëllimi ishte arritja e një numri më të madh të vajzave dhe grave të reja, me synimin për të rritur ndërgjegjësimin për eko ekzaminimet e rregullta të gjirit, ekzaminimet gjinekologjike dhe kryerjen e PAP testeve, si dhe kohën e duhur për të filluar ekzaminimet mamografike, me qëllim zbulimin e hershëm dhe parandalimin e këtyre sëmundjeve.
Reagimet pozitive nga të pranishmit e shumtë na japin shpresë se e kemi përmbushur rolin tonë – edukimin për mënyrat e parandalimit në kohë të kancerit të organeve riprodhuese.