Caktoni kontroll

Schedule a review

00389 2 3091 484

23.12.2018

ROLI I PSIKOLOGUT NË CAKTIMIN SHËNDETËSOR

Në kuadër të memorandumit për bashkëpunim ndërmjet Zan Mitrev Clinic dhe International Balkan University më datën 21.12.2018 studentët e Fakultetit për psikologji dhe Fakultetit për këshillim patën mundësinë që ta vizitojnë  klinikën tonë dhe të marrin pjesë në ligjërimin e titulluar Roli i psikologut në caktimin shëndetësor që e mbajti psikologu ynë dhe psikoterapisti Frosina Ristovska. Ata patën mundësinë edhe të mësojnë diçka më shumë për mënyrën e rregullimit të shërbimeve që i ofrojmë nëpërmjet prezantimit të Slavica Pecioska Dokuzovska. Si spital, ekipi ynë ka gjithnjë për qëllim promovimin e vlerave të cilat i kemi si synim dhe punën me të rinj të cilët më tej mund t’i transmetojnë këto vlera në vendet e tyre të punës. Ndarja e dijes është një nga vlerat themelore të ekipit tonë.