Caktoni kontroll

Schedule a review

00389 2 3091 484

22.12.2023

Seminar edukativ për kujdesin e shëndetit të sportistëve organizuar nga Klinika Zhan Mitrev

Ekipi i mjekëve nga Klinika Zhan Mitrev ka edukuar punonjësit sportiv, përfaqësuesit e sindikatave sportive, trajnerët e klubeve dhe sportistët për kujdesin shëndetësor në arritjen e rezultateve të larta sportive.
Në seminarin e mbatur me temë “Shëndet i mirë për rezultate të larta sportive” të organizuar nga klinika Zhan Mitrev, u fol për rëndësinë e parandalimit, simptomat e trajnimit të mbingarkuar te sportistët, për mbrojtjen parandaluese të aparatit lokomotor te sportistët e rinj dhe çfarë është ekzaminimi gjithëpërfshirës parandalues që në fakt është çelësi kryesor për shëndetin e sportistëve
Për rëndësinë e informimit të mirë dhe profesional për gjendjen psikofizike të sportistëve në sport dhe arritjen e rezultateve të mira, me të pranishmit u hap një debat me temën “Mundësitë, perspektivat dhe përvojat personale të sportistëve lidhur me sfidat e stilit të jetës sportive (marrja e kalorive, aftësitë psikofizike dhe probleme të tjera)”.
Ligjëruesit ishin Dr. Violeta Nikolov – specialiste gjinekologe, Igor Nikolov – doktor i shkencave në kineziologji, profesor i edukimit fizik, sportit dhe shëndetësisë, Prof. Dr. Gligor Xholev – kirurg specialist ortoped dhe Prof. Dr. Milka Klinçeva – specialist në mjekësinë interne, subspecialiste në kardiologji.