Caktoni kontroll

Schedule a review

00389 2 3091 484

08.08.2022

Test per antitrupa IgG

Ky test i antitrupave IgG mund të na ndihmojë në:

  1. Përcaktimin dhe monitorimin e përgjigjes imune ndaj vaksinave, duke përfshirë kërkimin për të përcaktuar se sa zgjat përgjigja imune;
  2. Marrjen e informacionit nëse personi ka qenë në kontakt me virusin, nëse ai ka antitrupa mbrojtës pas sëmundjes apo vaksinimit.

Testi është i certifikuar CE dhe punon në një analizues imunologjik plotësisht automatik, dhe rezultatet merren vetëm pak orë pas marrjes së mostrës.
Rezultatet e marra me anë të këtyre testeve janë një përqendrim i saktë numerik i antitrupave të pranishëm, dhe testet kanë një ndjeshmëri klinike jashtëzakonisht të lartë prej 100% dhe një specifikë prej 99%, sepse detektohen antitrupat IgG, duke përfshirë zbulimin e antitrupave neutralizues, ndaj pjesës (RBD) që lidhet me receptorët S1 nën- njësia e “spike” proteinës së SARS-CoV-2.

Oferta është e vlevshme deri me datë 27.09.2022