Caktoni kontroll

Schedule a review

00389 2 3091 484

25.10.2023

Vazhdon bashkëpunimi me shkollën e mesme profesionale të mjekësisë në Stumicë

Klinikën tonë e vizituan 32 gjimnazistë të profesionit të infermierisë nga shkolla e mesme Dimitar Vlahov, në Strumicë. Nën drejtimin e mësuesve Alberta Shiriq dhe Elena Shtërkeva, nxënësit e vitit të 3-të bënë një vizitë të plotë nëpër hapësirat dhe departamentet e spitalit tonë për të mësuar rreth proceseve të punës në një objekt spitalor.
Atyre iu demostruan dhe ofruan gjithashtu materiale vizuale spitalore që do të mund t’i përdorin për punë praktike.