Simpoziumi i mbajtur me temë “Inovacionet në kirurgjinë torakale”

Ngjarje

Tetor 10,2021

Në fillim të tetorit, në bashkëpunim me Erasmus MC, u mbajt simpoziumi me temën “Inovacionet në kirurgjinë torakale”.

Lektorët e ftuar  nga Qendra Mjekësore Universitare e Roterdamit-Holandë Dr. Edriz Mahtab, Dr. Lex Matt dhe Dr. Amir-Hossein Sadegi prezantuan metoda dhe teknologji të dobishme dhe inovatore në tema që lidhen me kirurgjinë torakale.

U diskutuan procedurat e onkologjisë torakale me fokus në diagnozën, planifikimin paraoperativ dhe heqjen e tumorit të mushkërive në një fazë të hershme me ndihmën e realitetit virtual dhe inteligjencës artificiale. Gjithashtu u biseduar për rianimimin kardiopulmonar pas operacionit kardiak dhe u mbajt leksion mbi përdorimin e realitetit virtual me trajnime praktike për simulim.

Akademiku Dr. Zhan Mitrev foli mbi temën e Zhvillimit të Kirurgjisë Kardio-torakale në vend, me një referencë të veçantë për problemet e valvulës aortale. Vëmendje e veçantë iu kushtua numrit të madh të pjesëmarrësve gjatë demonstrimeve të drejtpërdrejta mbi përdorimin e realitetit virtual në planifikimin paraoperativ dhe rianimimin pas sternotomisë.

Sigurisht një falenderim i madh për organizimin e evetit ndaj kolegut Rodney Rosalia, dhe moderatorëve Dr. Lidija Veljanovska-Kirixhievska, Dr. Nikola Hristov, Dr. Diana Popevski dhe Dr. Andrea Arsovski që ishte moderator i ftuar.