Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Тимот на Жан Митрев

Back to Doctors

Александра Петроски

Психолог

Place of birth:

Неготино

E-mail:

aleksandra.nutkova@zmc.mk

2010-2014

Дипломиран психолог, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Филозофски Факултет, Институт за психологија, Скопје

2018

Лиценциран психолог од Комора на Психолози на Македонија, Скопје

2018 – во тек

Психолог во Одделот за психологија и психотерапија во Zan Mitrev Clinic, Скопје

2015-2016

Психолог во Комисија за издавање лекарско уверение за полагање возачки испит во Здравствен дом, Неготино.

2012-2016

Волонтер во Клуб на млади ООЦК, Црвен Крст, Неготино.

2014 

Практикант и волонтер во Специјалната болница по хируршки болести ФИЛИП ВТОРИ во Скопје во одделот за психологија и психотерапија.

2013 

Практикант во С.О.У Св.Кирил и Методиј во Неготино

2012 

Практикант во Меѓуопштинскиот Центар за СОЦИЈАЛНА РАБОТА во Неготино

2011 

Практикант во Д.С.У за рехабилитација и образование Св. Наум Охридски во Скопје

 

 

 

 

2018

– Учество во искуствена работилница за практичари- Отелотворување на присутноста, Гешталт во Организации, Скопје

-Работилница “Справување со конфликти”

-Работилница за “Успешна деловна комуникација” Мотива- Едукативен центар, Скопје

2015

-Работилница “Емоционална интелегенција” – здружение на студенти по психологија

-Учество во работилница за РОРШАХ Проективна Психодијагностичка Техника при здружение за едукација и развој ПСИХОИНТЕГРА Скопје.

2014

Учество на тридневна Меѓународна Конференција на студентите по Психологија

2012

Учество во проектот на USAID -Меѓуетничка толеранција во образованието во Македонија.

 

2018 – Член во Комора на Психолози на Македонија

2012-2016 – Член во Клуб на млади ООЦК, Црвен Крст, Неготино.

Англиски

Српски

Француски

Германски

Албански