Закажете преглед

Закажи преглед

389 2 3091500

Тимот на Жан Митрев

Назад до Доктори

Александра Петроски

Психолог

Место на раѓање:

Неготино

E-mail:

aleksandra.nutkova@zmc.mk

2010-2014       Дипломиран психолог, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Филозофски Факултет, Институт за психологија, Скопје

2012    Учество во проектот на USAID -Меѓуетничка толеранција во образованието во Македонија.

2012-2016       Член и волонтер во Клуб на млади ООЦК, Црвен Крст, Неготино

2015-2016       Психолог во Комисија за издавање лекарско уверение за полагање возачки испит во Здравствен дом, Неготино

2015    Работилница за Роршах Проективна Психодијагностичка Техника – Здружение за едукација и развој Психоинтегра Скопје

2018    Лиценциран психолог од Комора на Психолози на Македонија

2018    Член во Комора на Психолози на Македонија

2018    Работилница за примента гешталт теорија – Отелотворување на присутноста, Гешталт во Организации, Скопје

2018 – во тек  Психолог во Одделот за психологија и психотерапија, Специјализирана болница по хируршки болести ЖАН МИТРЕВ, Скопје