Закажете преглед

Закажи преглед

389 2 3091500

Тимот на Жан Митрев

Назад до Доктори

Д-р Анџелка Илиева

Дерматовенеролог

Место на раѓање:

Штип, Македонија

E-mail:

andzelka.ilieva@zmc.mk

2008 Доктор на медицина, Mедицински факултет, Медицински универзитет , Софија, Р.Бугарија
2006 –2010 Pro Health ltd. претставништво на Molnlycke Health Care Шведска, Софија, Р.Бугарија стручен соработник Wound care
2010 –2012 Фарматрејд Дооел , претставништво на Molnlycke Health Care Шведска, Скопје, Р.Македонија, стручен соработник Wound Care and Surgical Devision
2011 –2015 Специјализант по дерматовенерологија, Клиника за Дерматологија, Медицински Факултет Скопје, Р.Македонија
2015 Лиценца – Специјалист Дерматовенеролог
2012 –2017 ЈЗУ Геронтолошки Завод 13 Ноември Скопје, Центар за Декубити, шеф на центар за декубити и хронични рани
2017 Дерматовенеролог, Специјализирана болница  „Жан Митрев “, Скопје, Македонија
2007 Wound Care and Surgical Annual Meeting and Education, MHC Vienna, Austria
2008 Wound Care and Surgical Annual Meeting and Education, MHC Vienna, Austria
2009 Wound Care and Surgical Annual Meeting and Education, MHC Vienna, Austria
2011 The Art and Science in Wound Care all training modules, MHC Vienna, Austria
2011 Работилница Декубитуси/ Социоекономски и тераписки аспекти Геронтолошки Завод 13 Ноември Скопје
2011 ХХ Научна Конференција Софиски Дерматолошки Денови, Ретки Клинички Случаи, Софија, Р.Бугарија
2011 Летна академија по практична дерматологија и естетска медицина, Софија, Р.Бугарија
2011 Практична Едукација Ботулинов токсин апликација Воено – Медицинска Академија Софија, Р.Бугарија
2013 Ноемвриски Дерматолошки Денови / презентација на редок клинички случај Софија, Р.Бугарија
2014 Трибина на млади дерматовенеролози Скопје, Р.Македонија
2014 Едуктивна работилница на тема Дермоскопија, Скопје, Р.Македонија
2014 Активен член на Европската Академија за Дерматовенерологија (EADV)
2016 Работилница Третман на хронични и тешко зараснувачки рани Скопје, Р.Македонија
2016 1st Wound Camp Paul Hartmann AG Ohrid R.Macedonia
2016 Работилница по раководство на Проф. Тања Планиншек Ручигај – Целосно Лекување на Хронични рани , Скопје Р. Македонија
2016 Симпозиум Основи на Дерматохирургија , Клиника за Кожни и Венерични Болести, ВМА Белград, Р. Србија
2019 Едукација – принципи на апликација на Ботулинов токсин, Меѓународен Едукационен Центар, Медика Естетика, Белрад, Anti-aging академија Србија
2019 Едукација – апликација на дермални филери во естетска дерматологија, Меѓународен Едукационен Центар, Медика Естетика, Белрад, Anti-aging академија Србија
2019 Едукација – мезотерапија, вештини и техники, Меѓународен Едукационен Центар, Медика Естетика, Белрад, Anti-aging академија Србија
2019 Дерматоскопија Fellowship едукација “1st Dermatology Department, University Hospital Thessaloniki, Aristotle University”

 

Стручни вештини

  • Евалуација, дијагностика и третман на дерматолошки заболувања
  • Дермато-венеролошка и алерголошка евалуација
  • Третман на декубитални улкуси
  • Третман на хронични рани
 2010 Лекарска комора на Македонија
 2010 BDD – Bulgarian Dermatology Association
 2011 Здружение на Дерматовенеролози на Македонија
 2013 МАДУ – Македонска Асоцијација за Декубитални Улкуси
 2014 EADV – European Academy of Dermatology and Venereology
  1. Neloska Lenche,Damevska Katerina,Andjelka Nikolchev, Pavleska Lidija,Petreska-Zovic Biljana,Kostov Milenko “The influence of comorbidity on the prevalence of pressure ulcers in geriatric patients” Glob Dermatol. 2016 Jun 10
  2. Katerina Damevska, Lence Neloska, M.Sc.; Andjelka Kuzmanova, M.D.; Lidija Pavleska, M.D.; Milenko Kostov, M.D. Dermatological diseases in palliative care patients: a prospective study of 271 patients JAAD 2016 Jul 06
  3. Katerina Damevska, Lence Neloska, M.Sc.; Andjelka Kuzmanova, M.D.; Lidija Pavleska, M.D.; Milenko Kostov, M.D. Dermatological diseases in palliative care patients © 2017 Deutsche Dermatologische Gesellschaft (DDG). Published by John Wiley & Sons Ltd. | JDDG
  4. Katerina Damevska, Lence Neloska, M.Sc.; Andjelka Kuzmanova, M.D.; Lidija Pavleska, M.D.; Milenko Kostov, M.D. “The Association between Malnutrition and Pressure Ulcers in Elderly in Long-Term Care Facility” Macedonian Journal of Medical Sciences 2016 Vol 4