Закажете преглед

Закажи преглед

389 2 3091500

Тимот на Жан Митрев

Назад до Доктори

Д-р Емилија Горгијева

Невролог

Место на раѓање:

Скопје, Македонија

E-mail:

emilija.gorgijeva@zmc.mk

1997-2001  Средно медицинско училиште за забни техничари –ДСМУ др. Панче Караѓозов- Скопје
2001-2007 Медицински Факултет, Универзитет Св Кирил и Методиј, Скопје, Македонија.   Дипломира во јуни 2007 год
2008-2009 Вработена времено  во претставништво за фармацевтски и др. производи Аксон Трејдинг
Мај 2009 Вработена на Клиника за Неврологија, Универзитет Св Кирил и Методиј, Скопје, на договор на дело 6 месеци
2008-2012 Специјализација по Неврологија, Клиника за Неврологија, Медицински Факултет, Универзитет Св Кирил и Методиј, Скопје Мај 2012 год: Специјалист по неврологија
2009-2012 Волонтер на Клиника за Неврологија, Медицински Факултет, Универзитет Св Кирил и Методиј, Скопје
2010  Избрана за помлад асистент на Медицински факултет при Универзитетот Св. Кирил и Методиј –Скопје, по предметот Неврологија.
01.12.2012 ПЗУ поликлиника “Филип Втори – Струмица“, подружница Скопје, како специјалист невролог, со повеќе дијагностички неврофизиолошки методи
2015 Обука за ЕМГ (Електромиографија)

Прегледи и консултации од областа на неврологија вклучувајки

 • Мозочни удари
 • Главоболки
 • Мигрена
 • Вртоглавици
 • Пореметување на памтење
 • Пореметување на голтање и говор
 • Пореметување на движењето
 • Слабости  на рацете и нозете
 • Полиневропатии
 • Болни синдроми ,  како болки во вратна кичма и лумбална кичма, дископатии, лумбоишиалгија и сл.
 • Тремор
 • Паркинсонова болест  и други болести на екстрапирамидниот систем
 • Мултипла склероза
 • Повреди на глава и рбет
 • Тумори на мозок и рбетен столб

Дијагностички процедури:

 • Електроенцефалографија (ЕЕГ)- со која се испитува функционалната состојба на мозокок
 • Евоцирани потенцијали – со кои се испитуваапореметувања кои доведуваат до дефект во спровиодливоста на сензорните системи од периферијата до мозочните центри, кои неможе на друг начин да се објективизираат, тоа се испитуваат:
  • Видните евоцирани потенцијали ( ВЕП) – за трансмисија низ видните патишта,
  • Акустичните евоцирани потенцијали ( БАЕП )- за испитување на спроводливоста низ акустучниот пат од увото до мозочните центри
  • Соматосензорни евоцирани патенцијали ( ЕМГ ) со кои се испитуваат болестите на мускулите и нервите
 • Систематски прегледи

 

2003 Интернационална размена на студенти во Лајден, Универзитет во Холандија, каде работи на научен проект од Неврофизиологија- Биоритмите на циркандинскиот ритам
2004 Активно учествува на ММСА -27 ми Интернационален Конгрес за Студенти по Медицински науки, Охрид, Македонија, презентација на стручен труд
2006 Активно учествува на ММСА 29-ти  Конгрес за студенти по Медицински науки, со стручен труд: Терапија на Паркинсонова болест, ментор: Асс. Игор Петров, Клиника за Неврологија
2007 Меѓународна размена на студенти во Гданск – Полска, каде работи на одделот за Неврологија, посетува курс за лапараскопија
2007 Активно учеатвува на ММСА 30-ти Конгрес за студенти по медицински науки, со стручен труд: Аудитивни евоцирани потенцијали во Неврологија.
2008 Активно учество на 6 th World Stroke Congress, Vienna, Austria со стручен труд: Somatosensory evoked potentials in patient in thalamic CVI
2013 Коавтор на Учебник по Неврологија и Учебник по практична настава по Неврологија –Факултет за Медицински науки, Универзитет Гоце  Делчев.