Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Тимот на Жан Митрев

Back to Doctors

Д-р Симона Патчева

Специјализант по кардиохирургија

Place of birth:

E-mail:

simona.patcheva@zmc.mk

1.11.2019- во тек

Вработена во Клиничката болница Жан Митрев во Скопје

-доктор по општа медицина

 

1.10.2017– во тек

Медицински факултет Љубљана, Словенија

Доктор на науки по Клиничка Медицина- кардиоваскуларни болести, ЕQF ниво 8

 

1.9.2011–17.5.2017

Универзитет Св. Кирил и Методиј- Медицински факултет Скопје

Доктор по медицина, EQF ниво 7

 

1.9.2007–10.6.2011

Св. Климент Охридски, Охрид

– Гимназија, природно-математички смер

1.9.2018–1.11.2018

Универзитетски Клинички Центар Ребро, Загреб (Хрватска)

-Визитинг доктор и истражувач, ERASMUS+ стипендист

 

1.7.2018–20.8.2018

Институт за кардиоваскуларна рехабилитација Св. Стефан

-Визитинг доктор

 

1.6.2017–1.10.2017

Институт за кардиоваскуларна рехабилитација Св. Стефан

-Доктор приправник

 

1.2.2017–16.5.2017

Универзитетски Клинички Центар Љубљана, Словенија

– Визитинг студент на одделите по педијатрија и интерна медицина, ERASMUS+ стипендист

 

3.7.2015–3.8.2015

Kralovsky Vinohrady Универзитетска болница, Прага (Чешка Република)

– Визитинг студент на одделите за интервентна кардиологија и кардиохирургија

 

1.8.2014–1.9.2014

Институт за молекуларна биологија и генетика при природноматематичкиот факултет Скопје

– Лабараториска пракса

 

1.7.2011–1.8.2011

Организација Operation Florian from London

– Сертифициран инструктор по прва медицинска помош

2018 Друштво на Млада Академија, Словенија

2017  ISSLA- Алумни друштво на Иванов школата за млади лидери

2017 Европско кардиолошко друштво

2017 Македонска лекарска комора

2003 Волонтер во Македонски Црвен Крст

▪ Активен говорник на 5-тата конференција Pro et Contra – организирана од страна на Medical

Student Journal Club, Љубљана, Словенија

▪  38-ми Меѓународен конгрес за студенти по медицина, Охрид, Македонија

▪  Постер презентација на 37-миот Меѓународен конгрес за студентите по медицина, Охрид, Македонија

▪ 4-та конференција Денови на отворени врати на лабараторијата за фармакогенетика –

организирана од страна на Медицинскиот факултет во Љубљана, (Словенија)

▪ Кардиохируршки конгрес и симпозиум за срцева слабост BRANO, Загреб (Хрватска)

▪ Европски кардиолошки конгрес Euro Prevent – организиран од страна на Европското

кардиолошко друштво

▪ 9-ти конгрес Мисли на срцето – организиран од страна на Медицинскиот факултет во

Љубљана, Словенија

▪ Школа за млади лидери – организирана од н.е. д-р Ѓорѓе Иванов Претседател на Република

Македонија

▪ 3-та конференција Денови на отворени врати на лабараторијата за фармакогенетика –

организирана од страна на Медицинскиот факултет во Љубљана, Словенија

▪ 4-та средба на кардиоваскуларни хирурзи – Жан Митрев Клиника, Скопје, Македонија

▪ Симпозиум: HPV инфекции и со нив поврзани болести

▪ 1-ва Меѓународна конференција по молекуларна биологија – организирана од страна на МАНУ

▪ Светски Студентски Здравствен Симпозиум во Скопје, Македонија

▪ 4-ти Балкански конгрес по нуклеарна медицина

▪ Мече болница, Европски проект за намалување на стресот кај децата при посета на лекар –

организиран од страна на ЕМСА

▪  2-ра студентска конференција за енергетска ефикасност и одржлив развој- организирана од

страна на факултетот за електротехника и информатичка технологија ФЕИТ, активен говорник

▪ Курс за спаител на вода – организиран од страна на Црвен Крст на Република Македонија

▪ Курс за мотивација во крводарување – организиран од страна на Црвен Крст на Република

Македонија

▪ Школа за лидерство – организирана од страна на мировен корпус (USAID)

Simona Patcheva, Aljaz Levstek: Presyncope is not related to blood count abnormalities; COBISS.SI-ID=296687872 ISBN 978-961-94439-1-0 (pdf)

▪ Monika Simonoska, Hristina Aslimoska, Simona Patcheva: Pathological presentation of atypical teratoid/rhabdoid tumor on CNS in pediatric patient; ISBN 978-608-4596-59-2: COBISS.MK-ID 96184330

Simona Patcheva, Elena Peneva, Svetlana Krstevska Balkanov: The Impact of Salmon Durie staging system (CRAB criteria) on newly diasgnosed patients with multiple myeloma in prognosis of achiving remission; 1st International Medical Students Congress Sarajevo

Simona Patcheva, Aleksandar Krleski: Impact of air polution in appeareance of respiratory diseases;  ISBN 978-9989-630-71-2: COBISS.MK-ID 100632842

Simona Patcheva, Nevena Ristevska, Shinisha Stojanovski: Postpartum thyroiditis autoimmunity in pregnancy; ISBN 978-608-4596-59-2: COBISS.MK-ID 96184330