Закажете преглед

Закажи преглед

Почитувани,

Користејќи ги дигиталните информациски и комуникациски технологии, Zan Mitrev Clinic обезбеди електронски пристап до здравствените услуги кога не е потребна или можна Ваша лична посета.

Воведуваме online консултација, советување со лекар специјалист од одредена област во траење од 10 минути која е овозможена преку видео комуникација.

За време на видео разговорот, лекарот може да ве советува за терапијата, да предлага стратегии за домашна нега или да препорача дополнителни медицински испитувања.

Закажете online консултација преку нашата интернет страница www.zmc.mk или на следниот линк zmc.tiktak.mk

Со почит,

Zan Mitrev Clinic

389 2 3091500

Тимот на Жан Митрев

Назад до Доктори

Д-р Симона Патчева

Доктор на медицина

Место на раѓање:

E-mail:

simona.patcheva@zmc.mk

1.11.2019- во тек

Вработена во Клиничката болница Жан Митрев во Скопје

-доктор по општа медицина

 

1.10.2017– во тек

Медицински факултет Љубљана, Словенија

Доктор на науки по Клиничка Медицина- кардиоваскуларни болести, ЕQF ниво 8

 

1.9.2011–17.5.2017

Универзитет Св. Кирил и Методиј- Медицински факултет Скопје

Доктор по медицина, EQF ниво 7

 

1.9.2007–10.6.2011

Св. Климент Охридски, Охрид

– Гимназија, природно-математички смер

1.9.2018–1.11.2018

Универзитетски Клинички Центар Ребро, Загреб (Хрватска)

-Визитинг доктор и истражувач, ERASMUS+ стипендист

 

1.7.2018–20.8.2018

Институт за кардиоваскуларна рехабилитација Св. Стефан

-Визитинг доктор

 

1.6.2017–1.10.2017

Институт за кардиоваскуларна рехабилитација Св. Стефан

-Доктор приправник

 

1.2.2017–16.5.2017

Универзитетски Клинички Центар Љубљана, Словенија

– Визитинг студент на одделите по педијатрија и интерна медицина, ERASMUS+ стипендист

 

3.7.2015–3.8.2015

Kralovsky Vinohrady Универзитетска болница, Прага (Чешка Република)

– Визитинг студент на одделите за интервентна кардиологија и кардиохирургија

 

1.8.2014–1.9.2014

Институт за молекуларна биологија и генетика при природноматематичкиот факултет Скопје

– Лабараториска пракса

 

1.7.2011–1.8.2011

Организација Operation Florian from London

– Сертифициран инструктор по прва медицинска помош

2018 Друштво на Млада Академија, Словенија

2017  ISSLA- Алумни друштво на Иванов школата за млади лидери

2017 Европско кардиолошко друштво

2017 Македонска лекарска комора

2003 Волонтер во Македонски Црвен Крст

▪ Активен говорник на 5-тата конференција Pro et Contra – организирана од страна на Medical

Student Journal Club, Љубљана, Словенија

▪  38-ми Меѓународен конгрес за студенти по медицина, Охрид, Македонија

▪  Постер презентација на 37-миот Меѓународен конгрес за студентите по медицина, Охрид, Македонија

▪ 4-та конференција Денови на отворени врати на лабараторијата за фармакогенетика –

организирана од страна на Медицинскиот факултет во Љубљана, (Словенија)

▪ Кардиохируршки конгрес и симпозиум за срцева слабост BRANO, Загреб (Хрватска)

▪ Европски кардиолошки конгрес Euro Prevent – организиран од страна на Европското

кардиолошко друштво

▪ 9-ти конгрес Мисли на срцето – организиран од страна на Медицинскиот факултет во

Љубљана, Словенија

▪ Школа за млади лидери – организирана од н.е. д-р Ѓорѓе Иванов Претседател на Република

Македонија

▪ 3-та конференција Денови на отворени врати на лабараторијата за фармакогенетика –

организирана од страна на Медицинскиот факултет во Љубљана, Словенија

▪ 4-та средба на кардиоваскуларни хирурзи – Жан Митрев Клиника, Скопје, Македонија

▪ Симпозиум: HPV инфекции и со нив поврзани болести

▪ 1-ва Меѓународна конференција по молекуларна биологија – организирана од страна на МАНУ

▪ Светски Студентски Здравствен Симпозиум во Скопје, Македонија

▪ 4-ти Балкански конгрес по нуклеарна медицина

▪ Мече болница, Европски проект за намалување на стресот кај децата при посета на лекар –

организиран од страна на ЕМСА

▪  2-ра студентска конференција за енергетска ефикасност и одржлив развој- организирана од

страна на факултетот за електротехника и информатичка технологија ФЕИТ, активен говорник

▪ Курс за спаител на вода – организиран од страна на Црвен Крст на Република Македонија

▪ Курс за мотивација во крводарување – организиран од страна на Црвен Крст на Република

Македонија

▪ Школа за лидерство – организирана од страна на мировен корпус (USAID)

Simona Patcheva, Aljaz Levstek: Presyncope is not related to blood count abnormalities; COBISS.SI-ID=296687872 ISBN 978-961-94439-1-0 (pdf)

▪ Monika Simonoska, Hristina Aslimoska, Simona Patcheva: Pathological presentation of atypical teratoid/rhabdoid tumor on CNS in pediatric patient; ISBN 978-608-4596-59-2: COBISS.MK-ID 96184330

Simona Patcheva, Elena Peneva, Svetlana Krstevska Balkanov: The Impact of Salmon Durie staging system (CRAB criteria) on newly diasgnosed patients with multiple myeloma in prognosis of achiving remission; 1st International Medical Students Congress Sarajevo

Simona Patcheva, Aleksandar Krleski: Impact of air polution in appeareance of respiratory diseases;  ISBN 978-9989-630-71-2: COBISS.MK-ID 100632842

Simona Patcheva, Nevena Ristevska, Shinisha Stojanovski: Postpartum thyroiditis autoimmunity in pregnancy; ISBN 978-608-4596-59-2: COBISS.MK-ID 96184330