Mjekësia e transfuzionit - Zan Mitrev Clinic

Caktoni kontroll

Schedule a review

00389 2 3091 484

Mjekësia e transfuzionit

Mjekësia e transfuzionit (transfuziologjia) është degë mjekësie që sillet në transfuzionin e gjakut dhe komponentëve të gjakut dhe hemovigjilenca. Veprimtarinë e kryejnë laborantë transfuzionistë nën mbikëqyrjen e mjekut specialist transfuziolog.

Hemovigjilenca i mbulon të gjitha aktivitetet në zinxhirin e mjekësisë transfuzive nga dhuruesi i gjakut deri tek pranuesi. Këto procedura mundësojnë identifikim dhe parandalim të shfaqjes ose përsëritjes së efekteve të padëshiruara të asocuara me transfuzionin e komponentëve të gjakut me qëllim që të sigurohet siguria dhe efikasiteti gjatë transfuzionit të gjakut (SZO). Në atë drejtim përdorimi racional i komponentëve të gjakut (transfuzioni në kohë vetëm atje ku është me të vërtetë i nevojshëm), për arsye se gjaku është resurs i kufizuar me prejardhje njerëzore por edhe transplant i indit të huaj përdorimi i së cilit është i lidhur me një sërë efektesh të padëshiruara tek pranuesi.