Caktoni kontroll

Schedule a review

Земањето на примероци за анализа за COVID-19 се врши единствено по претходно закажување

Почитувани,

Ве информираме дека примањето и земањето на примероци за анализа за COVID-19 се врши единствено по претходно закажување.

Пожелно е сите закажувања да се вршат електронски преку следнава електронска пошта: infosalter@zmc.mk.

Доколку немате можност да го направите закажувањето електронски, Ве молиме да се јавите на тел. 02/3091-484 секој ден во период од 07 до 19 часот.

Со почит,

Жан Митрев Клиника

389 2 3091500

Mjekësia e transfuzionit

Mjekësia e transfuzionit (transfuziologjia) është degë mjekësie që sillet në transfuzionin e gjakut dhe komponentëve të gjakut dhe hemovigjilenca. Veprimtarinë e kryejnë laborantë transfuzionistë nën mbikëqyrjen e mjekut specialist transfuziolog.

Hemovigjilenca i mbulon të gjitha aktivitetet në zinxhirin e mjekësisë transfuzive nga dhuruesi i gjakut deri tek pranuesi. Këto procedura mundësojnë identifikim dhe parandalim të shfaqjes ose përsëritjes së efekteve të padëshiruara të asocuara me transfuzionin e komponentëve të gjakut me qëllim që të sigurohet siguria dhe efikasiteti gjatë transfuzionit të gjakut (SZO). Në atë drejtim përdorimi racional i komponentëve të gjakut (transfuzioni në kohë vetëm atje ku është me të vërtetë i nevojshëm), për arsye se gjaku është resurs i kufizuar me prejardhje njerëzore por edhe transplant i indit të huaj përdorimi i së cilit është i lidhur me një sërë efektesh të padëshiruara tek pranuesi.