18 години успешна хирургија на пациенти во терминален стадиум на срцева слабост

Дневна доза здравје

јули 07,2018

Срцевата слабост настанува кога срцето не е во состојба да испумпува доволно крв за да ги задоволи потребите на човековиот организам. Ова е дефиниција дадена од Националниот институт за Срцеви и белодробни заболувања. Постојат неколку потенцијални причинители на срцевата слабост. Срцевата слабост може да биде предизвикана од срцев инфаркт, коронарна артериска болест, хипертензија, дијабет, обезност. Многу често хемотерапијата, големиот стрес–како резултат на микроангипатија, дури во некои случаи и самиот акт на породување кај бремената жена може да доведе со појава на срцева слабост. Начинот на живот, пушењето, физичката неактивност, се дополнителни ко-фактори во настанувањето на ова заболување. Генетската предиспозиција т.е. наследните фактори исто така имаат голема улога.

Краток здив, замор, отоци на нозете (тремор на рацете и нозете) се последица на ослабена срцева функција, како знак на срцева слабост.

Жан Митрев Клиник има воведено специјален програм за следење на пациентите со срцева слабост каде со примена на последните водичи за лекување на овие пациенти има голем успех. Веќе има листа од 20-тина пациенти на возраст од 30- до 60 години кои се во терминален стадиум на срцевата слабост и кои според последните препораки би требало да бидат кандидати за примена на помагала за подобрување на левокоморната функција т.н.р асист дивајси. Условите и техничката опременост на клиниката а пред сè едуцираноста на персоналот се неопходни во третманот на овој тип на пациенти

Третманот на срцевата слабост може да биде конзервативен со примена на медикаменти и промена на животните навики секако со редовни лекарски контроли. За оние пациенти кои се во напреден стадиум задолжителен е болнички мониторинг и во зависност од причината и тежината на болеста примена на кардиохируршки третман.

За пациентите кои развиле срцева слабост поради коронарно заболување, хируршкиот третман од типот на бајпас хирургија во комбинација со реконструктивна хирургија на левата комора покрај медикаментниот третман е основата на лекувањето на овој тип на пациенти.

Доколку се работи за друг тип на стекната срцева слабост каде коронарните крвни садови се уредни и медикаментозниот третман веќе не е ефективен се применува помагало за подобрување на срцевата работа што се вика асист дивајс, и пациентите се подготвуваат за трансплантација на срце.

Жан Митрев Клиник со своето 18 годишно искуство, со над 20.000 операции на отворено срце и третман на 450 пациенти со исхемична дилатативна кардиомиопатија, покажа голема одговорност кон своите пациенти, следејќи ги со редовни контроли и водејќи ги во секојдневието. За тоа сведочат самите пациенти кои редовно доаѓаат на контроли а во изминативе години биле оперирани во нашата клиника.

Јовановски Ѓоргија беше опериран на 20. јуни во 2001. Во моментот на прием пациентот беше донесен во тешка срцева слабост последица од терминалниот стадиум и ненавремено лекуваната коронарна болест. Денеска сведочи за тоа што му се случило.

Во слична ситуација се нашол и Афет Дураку од Тетово на кој на 26. Јануари 2007 год. му беа направени 4 бајпаса. Пациентот на 45 години беше донесе во кардиоген шок, после преземените реанимациони мерки поставената интраортна балон пумпа итно беше внесен во сала.

Игор Стефановски датум во нашата болница бил опериран на 20. Јуни. 2014, пациентот е донесен во кардиоген шок без дишење, итно е реанимиран, поставена е интраортна балон пумпа, стабилизиран и внесен во операциона сала. Пациентот имаше многу слаба лева комора. После направената операција и после 15 дена се стабилизира. Отпуштен од болницата беше после 1,5 месец.