IgG SARS – CoV-2 тест: Каков е имунолошкиот одговор на организмот на примената вакцина и кога е најдобро да се тестирате?

Дневна доза здравје

март 03,2021

Во нашата клиника од минатата недела почна да прави нов IgG SARS – CoV-2 тест кој се препорачува да се направи после примена втора доза од вакцината.

Со цел тестот да биде прецизен и да ги даде одговорите кои ги бараме препорачуваме најдобар временски период кога треба да се испитуваат IgG антитела кон SARS CoV -2 ,,Spike ” протеин ​кај вакцинирани пациенти.

  1. Кај лицата вакцинирани со Pfizer- BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V и Sinovac се препорачува да се проверуваат антителата после 15 – тиот ден од примената втора доза на вакцина. 
  2. Кај вакцинирани со кинеската Sinopharm се препорачува да се проверуваат антителата после 21- иот ден од примената на втората доза, а според некои студии дури и после 4 до 6  недели.

Генерално антителата не се препорачува да се испитуваат порано од 15 – тиот ден после примена втората  доза од вакцината .

Овој тип серолошки квантитативен тест покажува каков е имунолошкиот одговор на организмот на примената вакцина. Со овој тест се детектираат IgG антителата, вклучително и неутрализирачките антитела, на рецептор-врзувачкиот дел (RBD) S1 суб-единицата на “spike” протеинот на SARS-CoV-2.

Тој може да помогне при:

– Одредување и следење на имунолошкиот одговор на вакцините, вклучувајќи и истражување за да се утврди колку долго трае одговорот ;
– Во проценка дали нивото на антителата е резултат на природен одговор на вирусот или одговор на примената вакцина ;
– Во проценка на нивоата на антитела за да се утврди потенцијалот за донирање на конвалесцентна плазма.

Тука да напоменеме дека доколку се следи ефектот од вакцинацијата, многу е важно тестот да се изведува во иста лaбораторија, со иста метода. Ова се препорачува затоа што различни лаборатории имаат различни тестови и вредности.

Секако достапни се и веќе познатите типови на тестови:
IgG SARS-CoV-2 тестот од крвта, кој детектира антитела на нуклеокапсидниот протеин на вирусот.
IgM SARS-CoV-2 тестови, кои овозможуваат откривање неодамнешна инфекција и понатамошна прогресија на болеста.