8 септември светки ден на физиотерапевтите

Дневна доза здравје

септември 09,2021

Одбележувањето на светскиот ден на физиотерапевтите започнува уште во 1996 година кога за прв пат како таков е промовиран од страна на Светската организација за физиотерапија. На овој ден клучната заложба е да се генерира свест за придонесот што физиотерапевтите го даваат во општеството, овозможувајќи им на луѓето да бидат мобилни, добро да се чувстувтаат и да се независни.

Оваа година темата која е во фокус е рехабилитација, ,,долгиот,, КОВИД и секако од улогата на физиотерапевтите во третманот и на луѓето кои се погодени од ,,долг,, КОВИД.
Фактите говорат дека: 1 од 10 пациенти кои прележале КОВИД ќе покажат симптоми на таканаречен ,,долг,, КОВИД во период од 12 недели или подолго.

Различен е за секого, а рехабилитацијата за ваквата состојба мора да биде прилагодена на поединецот.
Како физиотерапевти, тие играат клучна улога во обезбедувањето сигурна и ефективна рехабилитација, што е основно за закрепнување по оваа болест.

Во продолжение што е ,,долг,, ковид и совети и вежби кои ќе ги олеснат тегобите.