Ја одбележавме Неделата за борба против срцево-садови заболувања

Настани

март 03,2022

Споделуваме со вас дел од активностите со кои ја одбележавме Неделата за борба против срцево-садови заболувања во организација на психолошкиот тим од нашата клиника. На интерактивните предавања и работилници наменети за волонтерите од Црвен крст на град Скопје/City Red Cross of Skopje со своите предавања се обратија лиценциран психотерапевт и доц. д-р Кристина Егуменовска, лиценциран психолог и специјализант по психотерапија Марија Аџиоска, специјалист физиотерапевт Никодин Вељаноски, специјализант по кардиохирургија д-р Симона Патчева и д-р Zvonko Atanasov специјалист по радиодијагностика.