Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Дневна доза здравје

Назад до Дневна доза здравје

03.12.2013

18-ти Конгрес на Здружението на Албански лекари

18-ти Конгрес на Здружението на Албански лекари

Во периодот од 26-27.10.2013 година во Хотел Дрим во Струга се одржа 18-тиот Конгрес на Здружението на Албански лекари, на кој како предавач и одговорен на две стручни сесии беше поканет и Академик др Жан Митрев. Тема на неговото предавање беше “ Хируршки третман на пациенти со генерализирана атеросклероза”

Др Иван Милев одржа предавање на тема “ Интервентни процедури кај пациенти со вродени срцеви мани”

Специјалната болница по хируршки болести Филип Втори на овој конгрес беше застапена и со повеке постер презентации:

1. Балон валвулопастика на пулмонална валвуларна стеноза – др Шпенд Идризи2. Евалуација на коронарните артерии со ЕКГ водена компјутерска ангиографија, кај пациенти со патологија на аортниот корен- наши искуства- др Лидија Велјановска Кираџијска3. ПЦИ в.с. ЦАБГ во третман на повекесадовна коронарна болест – др Шпенд Идризи4. Итни случаи во кардиоваскуларната хирургија – др Жан Митрев5. Транскатетер емболизација во различни патолошки условина абдомен и карлица- др Звонко Атанасов6. Третман на постифарктен ВСД- др Енвер Идоски7. Интраоперативна 3Д трансезофагеална валвуларна евалуација – др Тања Анѓушева