Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Дневна доза здравје

Назад до Дневна доза здравје

04.06.2012

9-ти Конгрес на Хрватското здружение

9-ти Конгрес на Хрватското здружение за екстракорпорална циркулација со меѓународно учество

Од 25 до 28 април 2012 година во рамките на 61-от Конгрес на Европското здружение за кардиоваскуларна и ендоваскуларна хирургија се одржа и 9-от Конгрес на хрватското здружение за екстракорпорална циркулација со меѓународно учество. Конгресот беше организиран во соработка со кардиохирурзи, васкуларни и ендоваскуларни хирурзи, кардиолози, перфузионисти и медицински сестри.Целта на 61-от конгрес на Европското здружение за кардиоваскуларна и ендоваскуларна хирургија е заедничкиот пристап и размената на клиничките, научните и организациони искуства во хируршкиот третман на кардиоваскуларните болести. Додека пак, главната тема на 9-от Конгрес на хрватското здружение за екстракорпорална циркулација беше Екстракорпоралната мембранска оксигенација (ECMO), која е актуелна во последниве години. За време на конгресот се одржаа бројни предавања за искуствата и примената на новите технологиии и за најновите откритија во полето на подобрување на оптималниот кардиопулмонален бајпас.Преставник од Специјалната болница Филип Втори на овој конгрес беше Влатко Печемски, кардиоперфузионист.