Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Дневна доза здравје

Назад до Дневна доза здравје

27.10.2014

Бехтерева болест- приказ на случај

Бехтерева болест- приказ на случај

Анкилозирачкиот спондилитис (Бехтерева болест) е хронична, прогресивна воспалителна болест на локомоторниот систем. Се шири низ сите зглобови, лигаменти и други сврзни формации на р’бетниот столб. Оваа болест е сериозен предизвик за анестезиологот, затоа што кај овие пациенти се очекува потенцијално тежок дишен пат, кардио и респираторни компликации, а лековите што се користат за обезболување и контрола на болеста можат да предизвикаат невролошки промени во пери-оперативниот период .

Опишуваме пациент на 62- годишна возраст, ТТ 75кг и ТВ 160 цм, што долго време е заболен од анкилозирачки спондилитис (Бехтерева болест). Дг. Скршеница на вратот на левиот колк, примен за вградување на ендопротеза. Пациентот претходно е одбиен од две медицински установи поради неможност за водење анестезија. Покрај постоечката болест, пациентот од останати коморбидитети има хипертензија и дијабет тип 2. Во предоперативниот анестезиолошки преглед на пациентот му беше предложено да се води спинална анестезија, затоа што општата анестезија е поврзана со голем број компликации заради тешката или невозможната интубација (одржување дишен пат). Пациентот беше поставен на стандарден неинвазивен мониторинг и во лежечка странична положба. Се користеше игла 22G и 4мл 0,75% Ropivacain. Средишниот пристап за спинална анестезија беше неуспешен, но латералниот пристап беше успешен. Се постигна моторен и сензитивен блок. Стандардна антибиотска профилакса. Немаше потреба од интервенција за одржување на дишниот пат, иако опремата беше на располагање. Пациентот беше отпуштен за 7 дена во добра општа состојба.