Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Дневна доза здравје

Назад до Дневна доза здравје

04.06.2012

ФОТОСЕНЗИТИВНА ЕПИЛЕПСИЈА

Фотосензитивна Епилепсија

Епилепсијата преставува функционално растројство на мозокот , кое настанува од абнормални ексцесивни празнења на нервните ќелии во мозокот, кое се манифестира со генерализирани или парцијални епилептицчни напади. Епилептичните напади може да се јават почесто во детската возраст, каде причина може да бидат породилни повреди, или некои метаболни растројства, енцефалопатии, енцефалитиси а неретко се одговорни и генетскитефактори ,Некои напади може да бидат првоцирани од трептачки светлосни стимули, сонце,кои се познати како фотосензитивна епилепсија.Случај Н.С. на 12 годишна возраст се јавува во Специјалната болница Филип Втори поради настапи на краткотраен губиток на континуитетот на свеста, при што ги превртува очите и трепка неколку секунди. Нападите се јавиле од пред 2 години и се повторуваат по неколку пати во месецот или денот, почесто кога е изложен на трептачко светло , сонце ,или гледање на ТВ.. Досега не е лекуван со антиеплептична терапија. Невролошки статус уреден. ЕЕГ наод на 11.03.2011 е изразито патолошки изменет, со присуство на чести пароксизмални избивања од високи остри бранови , во траење од по 1-5 секунди, на моменти со исходиште од десната темпорална регија. Овие промени се поназначени завреме на фотостимулација, при фреквенција од 20-25 во секунда.

ЕЕГ наод пред терапија

Поставена е дијагноза: Епилепсија ( фотосензитивни напади).Терапија: табл. Депакине хроно а 300 мг 2х1ЕЕГ контролен на 11.01.2012 г наодот е во физиолошки граници без пароксизмални избивања. Клинички нема напади.

ЕЕГ наод по препишана терапија

Препорачана магнетна резонанца на мозок за откривање на евентуални морфоструктурални промени, наодот е во физиолошки граници. Нападите се контролирани при редовните контроли