Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Дневна доза здравје

Назад до Дневна доза здравје

18.09.2017

Индивидуализирана терапија за пациентите со безбедносниот систем за дозирање на лекови преку перфузиони пумпи на ALARIS

Одделението за интензивна нега во болницата ЖАН МИТРЕВ е опремено со најсовремената апаратура за одржување во живот и мониторинг на пациенти во најтешки, критични здравствени состојби. Една од специфичностите се и најновите пумпи за перфузија на интензивна нега и анестезија со вграден систем за прецизно дозирање на лекови (Alaris Guardrails и Alaris PK Syringe Pumps). Сега, пациентот добива индивидуализираната терапија со лекови согласно неговата телесна тежина, ефективната плазма концентрација или постигнување на саканата мозочна концентрација на лекот. На овој начин значително се подобрува ефикасноста и безбедноста во смисла на безбедно дозирање и апликација на лековите, овозможува прецизна контрола на индивидуализираната потрошувачка на лекови за секој пациент и континуирано следење на дозите на аплицираните лекови за време на болничкиот престој. На овој начин се исклучува човековиот фактор како причина за медицинска грешка и безбедноста на пациентот е подигната на највисоко можно ниво. Ова е само еден пример со кој нашата болница станува дел од светските стандарди за нега и терапија на високоризичните пациенти.