Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Дневна доза здравје

Назад до Дневна доза здравје

10.11.2014

Интервентно затворање на ПФО кај пациенти со рефракторна мигрена со аура

Интервентно затворање на ПФО кај пациенти со рефракторна мигрена со аура

Според последните резултати презентирани на 16ти Септември на ТЦТ 2014 во Вашингтон од студијата наречена ПРИМА, затворањето на патент фораменовале (ПФО) може значително да ги намали мигренозните главоболки кај пациенти споредено со медикаментозна терапија. Студијата беше спроведена со цел да се пронајдат нови средства за олеснување на мигренозните главоболки кои погодуваат околу 55 милиони пациенти низ САД и Европа. Од скоро, затворање на ПФО се поврзува со висока стапка на решавање на инцидентна мигрена водејќи до хипотеза дека десно-левшант на хемиски или физички тригеринајвероватно ја влошуваат оваа хронична состојба.

Главната цел во оваа студија беше намалувањето на трањето на мигрената сметано во денови по една година. Вклучени беа 107 пациенти и рандомизирани во група во која било изведено интеврентно перкутано затворање на ПФО (n=53) и група во која се користело медикаментозна терапија (n=54). По 12 месеци, 40 пациенти од првата и 43 пациенти од втората група го завршиле следењето. Резултатите покажале намалување на времетрањето на мигрена на -2,9 дена во групата со интервенција и -1,7 дена во медикаментозната група , додека пак кај пациентите со мигрена со аура намалувањето било за -2,4 дена во првата група и -0,6 во групата само со медикаментозен третман.Авторите на студијата заклучуваат дека интервентно затворање на ПФО може да е безбедно и кај 40% од пациентите тежината на главоболките може да се намали за повеќе од 50%. Кај 10 % од пациентите може да се постигне целосно отстранување на главоболките , а кај 40% од пациентите со мигрена со аура може да се постигне целосно отстранување на тегобите.