Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Дневна доза здравје

Назад до Дневна доза здравје

04.07.2013

Извештај од 8-ми конгрес на физиотерапевти на Р. Хрватска

Извештај од 8-ми конгрес на физиотерапевти на Р. Хрватска

Во период од 08.-09.06.2013. во Загреб е одржан 8-ми конгрес на физиотерапевти на Р. Хрватска со меѓународно учество во организација на Хрватска комора на физиотерапевтите. На Конгресот присуствуваа 250 учесници од повеќе земји од Европа со предавања и постер презентации од областа на физикална терапија и рехабилитација.СБХ ”Филип Втори “ беше представена со тема ” Влијание на интермитентен CPAP третман во респираторна рехабилитација на ателектази кај кардиохируршки пациенти” презентирана од физиотерапевти Блаже Арсов и Олгица Димитров.Колегите од Хрватска беа позитивно изненадени од нашата презентација, највпечатлив коментар беше “ Од само три труда на целиот Конгрес од кардиопулмонална рехабилитација, еден доаѓа од Македонија!”.Колегите од КЦ Дубрава беа изненадени од бројот на кардиохируршки операции, а во разговорот со нив видовме дека спроведуваме сосема исти терапевтски процедури со тоа што ние работиме поинтензивно и со повеќе третмани во текот на денот ( тие работат само прва смена). Остваривме интересни средби со колегите кои работат во Центарот за трансплантација во Дубрава.Мотото на Конгресот беше поговорка на Winston Churchil: “ Песимистот наоѓа потешкотии во секоја прилика, а оптимистот наоѓа прилика во секоја потешкотија.”