Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Дневна доза здравје

Назад до Дневна доза здравје

27.10.2014

Клиничка микробиологија

Клиничка микробиологија

Клиничката микробиологија претставува една од поновите гранки на медицината, а се занимава со превенција, дијагноза и третман на инфективните заболувања. Микробиологијата ги проучува особините на патогените, начините на нивно пренесување, механизмите на настанување на инфекција, како и осетливоста и механизмите на настанување на резистенција кон антимикробните средства. Клиничките микробиолози проследуваат многу важни информации до лекарите – клиничари како тие би донеле правилна одлука околу дијагнозата и потребата одантибиотски третман на пациентите.Улогата на микробиологијата во медицината најдобро ја дефинираат зборовите на италијанскиот историчар на медицина и универзитетски професор – Arturo Castiglioni од 1925 година „Почетокот на разбирањето на микробиологијата претставува не само создавање на нова медицинска гранка , туку и пресврт во содржината на лекарските мисли. Историјата на бактериологијата е јадро на историјата на медицината на новата доба.“

Во исто време клиничката микробиологија има значајна улога во програмата за контрола на болнички инфекции.Се следи зачестеноста на одредени причинители на инфекции и состојбата на отпорност на микроорганизмите кон антимикробните средства, како и надзор на болничката хигиена и процесите на дезинфекција и стерилизација. Огромен придонесво контролата на болничките инфекции има креирањето на добрата антимикробна политика, која подразбира разумна и рационална употреба на антибиотиците заради спречување на неконтролирана резистенција на микроорганизмите предизвикана од нерационална примена на антибиотици.Покрај соработката со клиничките служби, микробиолошката лабораторија во Филип Втори се труди да ги следи во чекор актуелните стандарди и да врши постојана проверка на својата работа, потврдена од овластени институции.