Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Дневна доза здравје

Назад до Дневна доза здравје

08.11.2010

НА КОНГРЕСОТ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ И АКУШЕРКИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

НА КОНГРЕСОТ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ И АКУШЕРКИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ОДРЖАН НА 1. И 2.10.2010 УЧЕСТВУВАА

12 медицински техничари од болницата „Филип Втори“ кои се претставија со следниве предавања:• Интерна едукација на медицински сестри техничари за современа кардиохируршка интензивна нега – Тања Пампел• Амбулантско згрижување и мониторинг кај акутен миокарден инфаркт- Ивана Захариева• Прием на пациент со акутна аортна дисекција – Сузана Димишковска• Предоперативна подготовка на пациентите за кардиохируршка операција- Благица Алексова• Асистенција при затворање на конгенитални дефекти со амплацер SEPTAL OCCLUDER- наши искуства – Љиљана Јакимовиќ• 7 години имплементација на сестринска документација- наши искуства- Весна Наумоска• Формирање на професионален идентитет на сестринство во ПЗУ „Филип Втори“- Камка Мицева• Следење на интрахоспиталните инфекции преку искуствата на ПЗУ „Филип Втори“ -Жанета Богоевска- Митева• Културна компетенција во здравството: дали правиме доволно?- Тања Пампел• 5 години искуство со германски национален експертен стандард за профилакса од декубит – Дали постои неминовен притисочен улкус? – Тања Пампел• Употребата на апаратот за автотрансфузија кај хируршките пациенти – Александра Темелковска• Поставување и примена на стандарди за сестринска пракса како основа за обезбедување на квалитет – Соња Коневска• Едукација за исхрана на кардиоваскуларни пациенти – улога на медицинската сестра техничар – Роберт ЕфтимовскиНа Конгресот на Здружението на медицински сестри и акушерки во Македонија, претставниците од нашата болница презентираа теми кои многу позитивно беа прифатени од страна на присутните.