Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Дневна доза здравје

Назад до Дневна доза здравје

09.10.2015

Подготовка на пациентите за инвазивни дијагностички и интервентни процедури

Подготовка на пациентите за инвазивни дијагностички и интервентни процедури

Целокупното информирање на пациентот од страна на лекарот за текот и начинот на изведување на дијагностичките и интервентните процедури како и добрата и стручна поготовка од страна на медицинската сестра е голем предуслов.за добар тек на таа процедура . Во нашата болница овие процедури се изведуваат амбулантски преку артеријата на десната рака и за 4-6 часа пациентот ја напушта болницата. Пациетот уште при закажување на процедурата добива информативна картичка за негова поготовка пред да дојде на прием.

На денот на прием медицинската сестра се запознава со пациентот и неговата фамилија, како и со текот на процедурата и времето за кое пациентот ќе се задржи на интервенција. Медицинската сестра е должна детално да му ја објасни процедурата при што пациентот има можност да ги постави сите прашања кои му се важни пред да потпше согласност за истата. Се поставува венка канила на левата рака за апликација на лекови .Овие процедури се изведуваат во ангиогравска сала со помош на апарат ангиографКаде се врши снимање на крвните садови со контраст во присуство на рентген зраци.Инвазивните процедури се изведуваат во стерилни услови се користат стерилни материјали за еднократна употреба кои се декларирани за истите.

Медицинската сестра за време на целата интервенција се грижи за удобноста стабилноста и конфорот при изведување на истата . По завршената интервенција пациентот се враќа во просторија за дневен престој, каде што се следи уште 4-6 часа, при што му се дава соодветна терапија индицирана од лекарот кој го водел.

Пациентот се советува од страна на медицинската сестра како треба да се грижи за раката преку која е изведена интервенцијата , како и правилен хигенодиететски режим а посебно се потенцира важноста од редовно земање на терапијата во домашни услови.Тој при заминување од болница добива медицински извештај од лекарот , ЦД од снимената интервенција, шема, картичка и совети по завршена коронарна интервенција.Екипата за Ангиографија Ви е достапна 24 часа во секое време од денот или ноќта.