Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Дневна доза здравје

Назад до Дневна доза здравје

07.08.2012

Поликлиника Филип Втори Струмица започна со работа

Поликлиника Филип Втори Струмица започна со работа

Поликлиника Филип Втори Струмица започна со работа на 14 Септември 2011 година и се наоѓа во близина на старата автобуска во Струмица и хотел Илинден.

Поликлиниката Филип Втори Струмица располага со три амбуланти за интернистички и кардиоваскуларни прегледи, ехотомографија, ортопедски и хируршки прегледи, како и со функционален кабинет за испитување на кардиоваскуларниот систем- кабинет за Коронарен стрес тест ( КСТ), Холтер ЕКГ, Холтер за крвен притисок и спирометрија, како и лабораториски услуги.
Во Поликлиника Филип Втори Струмица се извршуваат сите видови на специјалистички и субспецијалистички прегледи и тоа:

Кардиоваскуларна дијагностика:
– Ехокардиографија
– Доплер на вени
– Педијатриски кардиолошки прегледи
– Коронарен стрес тест
– 24 часовен Холтер ЕКГ
– 24 часовен Холтер АБП
– Васкуларни прегледи
– Хируршки васкуларни прегледи
– Спирометрија и респираторна терапија
– ЕКГ
– Предоперативни и постоперативни прегледи
– Консултативни прегледи

Ортопедска дијагностика
– Ортопедски физикален третман на локомоторен систем
– Ехо на мускуло скелетен систем
– Ехо на колкови-ран скрининг на болести и деформитети кај новороденчиња
– Конзилијарни ортопедски прегледи во центарот за болка
– Консултативни прегледи
– Апликација на кортикотерапија
– Апликација на ортокин терапија
– Апликација на хијалуронскa киселина
– Поставување на мал и голем гиспен завој
– Мала преврска

Гастроентерологија
– Ехо на абдомен
– Гастроентеролошки прегледи
– Абдоминален хируршки прегледи
– Консултативни прегледи
– Ректално туше

Други прегледи и интервенции:
– Ехо на дојка
– Ехо на тироидеа
– Трансфузиолошки прегледи
– Интрамусклулна апликација на лекови
– Интравенска апликација на лекови
– Поткожна апликација на лекови
– Плеврална пункција
– Абдоминална пункција
– Комплет биохемиски анализи на крв
– Шема за INR
– Фибриноген
– Брисеви од кожа, нос, грло, рана
– Поставување на уринарен катетер

Поликлиника Филип Втори Струмица работи секој работен ден од 08:30 до 16:30 часот.

Горенаведените прегледи ги извршуваат етаблирани лекари од Филип Втори од Скопје, пo претходно дефиниран распоред.

Закажувањето за преглед се извршува на телефонскиот број 034/320-302.