Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Дневна доза здравје

Назад до Дневна доза здравје

16.05.2014

Приказ на левострано поставена горна шуплива вена со компјутеризирана томографија

Приказ на левострано поставена горна шуплива вена со компјутеризирана томографија

Се јавува како најчеста вродена венска аномалија во градниот кош. Од целата нормална популација, се јавува кај 0.3 – 0.5% како резултат на несоодветно развивање во феталниот период.Најчесто е асимптоматска, и е случаен наод при КТ преглед на торакалната регија, каде горната шуплива вена е поставена лево парамедијастинално наместо десно каде би требало да биде.Се создава од левата југуларна и потклучна вена и потоа во неа се влева десната брахиоцефалична вена.Со МСКТ преглед со соодветен протокол, едноставно, неинвазивно се прикажува оваа аномалија.

Сл.бр.1 КТ ангиографски приказ на перзистирачка горна лева шуплива вена (стрелка десно)- Стрелка лево : приказ на брахиоцефалична вена

Сл.бр. 2 КТ приказ на напречен пресек на горна шуплива вена поставена лево

Сл.бр. 3 КТ приказ -3Д-колор- на перзистирачка горна шуплива вена лево(стрелка десно) Стрелка лево : приказ на брахиоцефалична вена

Освен во случаи кога е присутен голем десно лев шант, оваа аномалија нема потреба да се решава, но важно е да се детектира пред било какви венски процедури како што е поставување на централен венски катетер, пејсмејкер и.т.н.