Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Дневна доза здравје

Назад до Дневна доза здравје

10.09.2014

Третман на цистоцела со PERMACOL

Третман на цистоцела со PERMACOL

PERMACOL е биолошки материјал кој содржи колаген од свињи и се користи како реконструктивен материјал во хирургијата. Наоѓа примена во абдоменалната хирургија како помошен материјал за реконструкција на абдоменалниот ѕид кај хернии, во урологијата како материјал за реконструкција на вагиналниот ѕид кај цистоцели, во пластичната хирургија за покривање на кожни дефекти, во детската хирургија за корекција на гастрошизи и други конгенитални аномалии, како и во другите хируршки гранки.

Третман на Цистоцела со PERMACOL

Case Report Пациентка на 63 годишна возраст, субјективно се жали на често мокрење и печење при мокрење со почеток од пред пет години со тенденција на интензивирање на симптомите со тек на годините. Направен е уролошки преглед – цистоскопија без знаци за воспалителни или присуство на Ту промени во мочниот меур. Клинички е дијагностицирано присуство на цистоцела. Поставена е индикација за оперативен третман – пластика на вагиналниот ѕид со Permacol

После соодветна подготовка, направено е Plastica vaginae anterior cum Permacol. Пациентката е водена во спинална анестезија. Се постави уринарен катетер. Се направи вагинален пристап преку преден вагинален ѕид и инцизија од задна уретра се до цервикс. Вагиналниот ѕид се одвои од задниот ѕид на мочниот меур се до пубовагиналните лигаменти.Се подига задниот ѕид и се постави потпора од Permacol со димензии 5цм по 4 цм. Истата се фиксираше со 4 поединечни шавови за пубовагиналните лигаменти. Следи редукција на предниот ѕид на вагина, a потоа и негово затворање со поединечни шавови. Поставена е тампонада од две гази. Оперативниот тек помина уредно, без крвозагуби.

Постоперативен тек уреден. После пет болнички денови, пациентката во добра општа состојба, со уреден наод на оперативно поле, се испишува на домашно лекување.