Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Дневна доза здравје

Назад до Дневна доза здравје

09.07.2014

Учество на конгрес за артроскопија на зглобови и спортска медицина

Учество на конгрес за артроскопија на зглобови и спортска медицина

Во периодот од 13- ти до 17- ти мај, во Амстердам се одржа европски конгрес од областа на артроскопија на зглобови и спортска медицина. Беа присутни над 3000 учесници од целиот свет, со еминентни предавачи од Англија, Јапонија, Италија и САД.

Др. Константин Митев беше активен учесник на работилницата за репарација на р’скавица и коблација, работилницата за ендоскопија на скочен зглоб, како и симпозиумот на рамена хирургија со посебен осврт на frozen shoulder. Учествуваше на сесијата за национални асоцијации, на која се презентиравме со труд од областа на репарација на р’скавица и како претставник на македонската асоцијација, за прв пат потпишавме договор за асоцијација со европската федерација. Со овој договор, добиваме можност за организација на работилници или симпозиуми под покровителство на европската асоцијација, а во чии рамки како предавачи ќе присуствуваат врвни професори со големи достигнувања од областа на медицината.