Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Дневна доза здравје

Назад до Дневна доза здравје

10.09.2014

Успешна брза рехабилитација после билатерална тотална ендопротеза на колената

Успешна брза рехабилитација после билатерална тотална ендопротеза на колената на комплетно неподвижна пациентка

Пациентка на 70- годишна возраст, примена за ортопедски оперативен третман поради силни болки во двете колена и комплетна неподвижност од пред неколку месеци. Ортопедски преглед со наод за гихт и билатерална гонартроза. Коморбидитети: артериска хипертензија, хиперлипидемија, хипотиреоза и обезност со индекс на телесна маса поголем од 30 (BMI 43.3). ТТ 125 кг.После соодветна подготовка, во прв акт се направи- имплантација на ендопротеза на левото колено (implantatio endoprothesis totalis geni l. sin. Cemented LIMA BIOLOX ceramic). Пациентката е мобилизирана вториот постоперативен ден, мобилизациите отежнати поради силни болки во десното (неоперирано) колено!

Пет дена по операцијата на лево колено, се изведе операција и на десното колено со имплантација на тотална ендопротеза (implantatio TEP geni dex. cemented sec. MULTIGEN LIMA).

После вториот оперативен зафат, процесот на рехабилитација продолжи со истиот интензитет и беа третирани двете колена со соодветен физиотерапевтски програм и мобилизациони постапки.Пациентката на вториот постоперативен ден од операцијата на десното колено беше едуцирана и беше во состојба да се мобилизира со одалка и со патерици.

После успешно спроведената рехабилитација, пациентката на 14-иот постоперативен ден од првата операција беше отпуштена од болница комплетно оспособена за самостојни мобилизации.