Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Дневна доза здравје

Назад до Дневна доза здравје

27.09.2017

Заболувања на темпоромандибуларниот зглоб во фокусот на научниот клуб

На последниот состанок на Научниот клуб на болницата ЖАН МИТРЕВ што се одржа на 20 септември, 2017, радиолозите од РТГ одделот заедно со колега д-р Диме Сапунџиев, специјалист по орална хирургија од Заводот за орална хиругија, Вергина, Љубљана, Словенија, дискутираа за радиодијагностичките интервенции и методи кои се применуваат во секојдневната работа, а се најавија и новитети на кои работат радиолозите од нашата болница.

Во своето излагање, гостинот д-р Диме Сапунџиев се осврна на заболувањата на темпоромандибуларниот зглоб. „Најчести заболувања на темпоромандибуларниот зглоб (ТМЗ) се дислокаијските заболувања што се должат на изместување на зглобниот диск пред зглобната глава на долната вилица. Проследени се со болка, што според некои податоци е на прво место по застапеност од страна на неодонтогената болка. Покрај болката присутен е и шум т.н. терминален клик којшто се јавува во крајната фаза на отворање на устата. Во напреднатите фази доаѓа до вклештување на дискот и неможност од отворање на устата. Тоа претставува ургентна состојба, кај којашто треба да се интервенира во првите 24 часа најдоцна до една недела.

Лекувањето на овие заболувања е конзервативно во почетните фази и хируршко во понапреднатите. Од хируршкото лекување најголем успех има артроцентезата на ТМЗ којашто претставува ургентна интервенција при вклештување на дискот на ТМЗ. Со помош на физиолошки раствор којшто се внесува во горно-задниот зглобен простор преку една игла и со помош на втора игла се изнесува од зглобниот простор, при што доаѓа до механичко отстранување на воспалителните продукти, растегнување на зглобната капсула и правилно позиционирање на зглобниот диск“, потенцираше д-р Сапунџиев.

Свои презентации имаа и радиолозите од Радиодијгностичкото одделение од болницата ЖАН МИТРЕВ. Д-р Лидија Вељановска-Кириџиевска го дополни колегата и се осврна на дијагностиката на ова заболување, односно МР прегледи на темпоромандибуларен зглоб која е нова метода и се воведува ексклузивно од болницата ЖАН МИТРЕВ. Д-р Магладена Поповска-Цветковска се осврна на улогата на МР, односно потенцираше за можностите и бенефитите на МР периферна ангиографија (каротиди и периферија) особено кај постоперативни пациенти. Д-р Звонко Атанасов потсети на интервенциите кои се изведуваат под КТ со акцент на ПРТ и биопсии. При тоа потенцираше за значајноста на оваа метода која се применува единствено во нашата болница на ниво во земјата.