Брзи тестови за детекција на коронавирусот SARS-CoV-2

Дневна доза здравје

ноември 11,2020


Споредба и разлики меѓу досега применуваните PCR тестови и брзите-антигенски

По долги најави, согласно информациите од Министерот за здравство г-дин Венко Филипче, во Македонија ќе се започне со приватно тестирање на пациенти за коронавирусот SARS-CoV-2 со брз антигенски тест во рамките на јавното здравство.

Што е разликата меѓу PCR тестовите и антигенските-брзи тестови?

Преку PCR тестовите директно се детектира генетскиот материјал (РНК) на вирусот, додека пак преку антигенските тестови со помош на антитело како детектор, се открива специфичен протеин (или дел од него) составен дел на самиот вирус. Ова значи дека и двата теста директно детектираат присуство или отсуство на вирусот во примерочниот брис.

Поради самата природа на PCR методата таа е посензитивна и поспецифична, бидејќи најниското ниво на детекција е една молекула и има пониско ниво на вкрстена реакција со сродни вируси.

Додека пак кај брзите тестови т.е антигенската детекција, најниското ниво на откривање е илјадници молекули, но нивната предност е во тоа што се побрзи и не е потребен специјализиран кадар за работа со нив.

Антигенските тестови се навистина побрзи, но може да испуштат пациенти кај кои инфекцијата туку што започнува или пак е во завршна фаза.

Најсензитивни се во првите 3-5 денa од појавата на симптоми, односно може да ги откријат луѓето коишто се најинфективни, но не сите.

Како и при PCR, потребен е материјал земен од нос, грло, назофаринкс или слично. Самата припрема на брисот е склона кон формирање на аеросоли, а аеросолите се еден од главните преносители на вирусот. Бидејќи во самиот примерок може да има инфективен материјал, според Светската Здравствена Организација неговата севкупна манипулација треба да се одвива во лаборатории со ниво на биолошка сигурност 2 т.е во биолошки кабинети со негативен притисок во нив, со лимитиран пристап за персонал. Работа во несоодветни лаборатории и ординации, сериозно го зголемува ризикот за инфекција на медицинскиот персонал којшто го изведува тестот и блиската околина.

Оваа технологија има силна апликативна вредност, овозможува омасовување на тестирањето во Македонија и треба да се охрабри, но само доколку се изведе правилно.